Förslag om höjd skatt på ISK – så påverkar det dig

Dokument

ISK

Regeringen föreslår en höjning av schablonskatten på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. För varje 100 000 kronor i sparat kapital så blir den föreslagna skattehöjningen 75 kronor per år*.

Investeringssparkonton har gjort det betydligt enklare för vanliga människor att spara och investera i aktier och fonder. Enskilda vinster och förluster behöver inte deklareras eller skattas för sig utan i stället görs en årlig schablonbeskattning på kontot. Och i dag har över två miljoner svenskar ett sådant konto.

Statistik från Länsförsäkringar visar att var åttonde svensk inte klarar sig längre än en månad utan lön och att många låginkomsttagare och ensamstående saknar en ekonomisk buffert.

– Förslaget är olyckligt, i synnerhet nu när det avdragsgilla pensionssparandet har slopats och ISK och kapitalförsäkring blivit viktiga pensionsalternativ för det långsiktiga sparandet. Pensionsnivån kommer att bli lägre i framtiden och det egna sparandet är en nödvändighet för de flesta så förslaget sänder därför helt fel signaler, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar. 

Men Elisabeth Hedmark tycker ändå att det är viktigt att poängtera att ISK, även med en eventuell skattehöjning, fortfarande är ett förmånligt sparande som lämpar sig för att bygga upp ett kapital.

– Passande placeringar för ISK eller kapitalförsäkring är exempelvis aktiefonder eller andra värdepapper med lite högre risk. Det är viktigt att tänka på att inte spara i räntefonder, vars avkastning är lägre än skatten på ISK eller ha likvida medel på kontot, eftersom skatten tas ut årligen baserat på hela kapitalet, avslutar Elisabeth Hedmark.

Räkneexempel – vi utgår från ett kapital på 100 000 kr

Dagens regler:
100 000 x 0,6 % + 0,75 % = 1 350 kr
Skatt: 1350 x 30 % = 405 kr
Förslag på nya regler:
 100 000 x 0,6 % + 1 % = 1 600 krSkatten: 1 600 x 30 % = 480 kr Skillnad i skatt = 75kr

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom. Tel. 073-964 19 69
Pressjouren. Tel. 08-588 418 50

*Den föreslagna höjningen innebär att kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan plus 1 procent istället för som idag då kapitalunderlaget multipliceras med nuvarande statslåneränta plus 0,75 procent.

Bokmärk och dela