Länsförsäkringar till FN-möte om hållbarhet och klimat

Bilder

Ann Sommer Ann Sommer

Dokument

Release

När FN den 18 september håller sitt årliga möte för näringslivet, UN Private Sector Forum, på FNs högkvarter i New York är Länsförsäkringar inbjudna. Ann Sommer, vd på Länsförsäkringar Sak företräder företaget i ett rundabordssamtal om finanssektorns roll för Agenda 2030-målen. Hon deltar även i en paneldiskussion om klimatet som hålls inom ramen för Sustainable Investment Forum.

– Försäkring är ett viktigt verktyg för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att påverka hållbarhetsfrågorna globalt via FN och de initiativ vi skrivit under. Att få företräda länsförsäkringsgruppen och delta i samtal om vår planet och vårt arbete för en tryggare framtid för våra kunder är stort, säger Ann Sommer.

Temat för årets näringslivsforum är hur finanssektorns aktörer i ännu högre grad kan verka som en katalysator för hållbar tillväxt och bidra till att nå Agenda 2030, det vill säga de hållbara utvecklingsmålen som antogs av FN år 2015.
Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsbolag var i december 2016 det första svenska sakförsäkringsbolag som skrivit under FNs principer för försäkringsbranschen, Principles for Sustainable Insurance, PSI.

– PSI är fyra frivilliga riktlinjer riktade till försäkringsbolag som stöds av FN, alla med fokus på risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor. Genom att vi undertecknat PSI får vi påverkans-möjligheter då FN ser oss som en viktig aktör inom finanssektorn som aktivt tagit ställning, säger Ann Sommer.

Dagen efter rundabordssamtalet deltar Ann Sommer i en paneldiskussion som även den arrangeras av FN, som en del av Sustainable Investment Forum. Fokus för diskussionen är klimatanpassning och hur offentlig och privat sektor tillsammans med investerare kan initiera fler samarbeten för att nå de globala hållbara utvecklingsmålen.

Mer fakta
Länsförsäkringar har tidigare representerat i FN – i april 2015 som en av 25 speciellt inbjudna från försäkringsbranschen på toppmötet Hållbarhet och Försäkring.

Förutom PSI deltar LFAB i andra FN-initiativ som syftar till att visa vårt engagemang och ställningstagande i hållbarhetsfrågorna, som Principles for Responsible Investment och Global Compact Initiative. Båda är globala, frivilliga ramverk som stöds av FN.

För ytterligare information:

Ann Sommer, vd Länsförsäkringar Sak, 073-9641701
Länsförsäkringar AB pressjour 08-588 418 50

Bokmärk och dela