LF Kommenterar: Förslaget om effektivare flytträtt – i rätt riktning men varför undantas 1/3 av marknaden och hälften  av kapitalet?

Bilder

Tua Holgersson vd LF Fondliv

Dokument

Release

Regeringens förslag om en effektivare flytträtt är ett stort steg i rätt riktning. Möjligheten att kunna flytta sin pension är en viktig rättighet och kunderna ska kunna göra det till en skälig kostnad och utan för mycket krångel. Det är av största vikt att flyttarna görs med kundernas bästa för ögonen. 

Jag kan tycka att branschen som helhet inte alltid lyckats fullt ut  och det är bra att man nu försöker komma till rätta med det.

Jag är också positiv till förslaget att kunna slå ihop sina försäkringar till en. Det ger kunderna en bättre överblick och sannolikt lägre avgifter.

Ett stort frågetecken i förslaget är varför man undantar kollektivavtalad tjänstepension från förslaget. Genom detta låser man in över tre miljoner kunder och därigenom konkurrensutsätter man  inte cirka 700 miljarder kronor i kapital. Även om parterna vill skydda sina medlemmar tror jag att även denna marknad skulle må bra av att  konkurrensutsättas.

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv

Mejl: tua.holgersson@lansforsakringar.se
Telefon: 070-566 0383

Bokmärk och dela