Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016:

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 5 215 (1 414) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 12 495 (11 777) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings-verksamhet ökade till 948 (828) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 95 (96).
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen ökade till 4 629 (1 426) Mkr.  
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 737 (697) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 911 (1 618) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 290 (249) Mkr. Premieinkomsten ökade till 4 751 (4 394) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 805 (698) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 2 061 (383) Mkr.

Kommentar från Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag:

Vi kan glädjas åt ett fantastiskt resultat för länsförsäkringsgruppen under första halvåret 2017. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat ökade till 5,2 Mdkr, med en mycket stark kapitalavkastning på 4,6 Mdkr. Även det försäkringstekniska resultatet stärktes med en god premietillväxt på 6 procent och en totalkostnadsprocent på 95. Bankverksamhetens rörelseresultat ökade med 6 procent till 0,7 Mdkr, med en ökad inlåning och utlåning på 11 respektive 14 procent. Bankens tillväxtandel var större än dess marknadsandel på bolånemarknaden. Fondförsäkringsverksamheten gynnades av en god värdeutveckling och ett positivt nettoinflöde, vilket resulterade i ett förvaltat kapital på 122 Mdkr. Under halvåret har vi utökat vårt fondutbud med ett trettiotal nya fonder från flera olika fondbolag.

Länsförsäkringar var på plats i Almedalen för att driva samhällsfrågor som är viktiga för oss och våra kunder. Klimatfrågor berördes i flertalet av våra seminarier eftersom långsiktig hållbarhet är en central del av vår verksamhet. Vi är mycket nöjda med att vår hållbarhetsfond Global Hållbar fick grönt ljus av Söderberg & Partners och placerades på deras svenska tio-i-topplista.

Vi får fortsatta bevis på att våra kunder uppskattar det vi gör – Länsförsäkringar vann Servicescore för bästa serviceupplevelse inom försäkring, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling toppade återigen Svenskt Kvalitetsindex ranking av kundnöjdhet, och bank-appens funktion Sparnavigatorn används nu av alltfler kunder. I juni fick Länsförsäkringars webbsida nya kläder som vi hoppas kommer att skapa ännu bättre kundupplevelser.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB
johan.agerman@lansforsakringar.se
, 08-588 418 02, 070-348 93 50

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se
, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se
, 08-588 414 69, 070-692 77 79

 
Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Bokmärk och dela