Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016:

  • Koncernens rörelseresultat ökade till 1 497 (1 115) Mkr, med en positiv engångspost på 260 Mkr under första kvartalet. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12 (10) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 624 (318) Mkr, varav 260 Mkr bestod av ersättning för överförd olycksfall- och sjukaffär till länsförsäkrings-bolagen. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 2 787 (2 630) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 93 (92).  
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 737 (697) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 911 (1 618) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 290 (249) Mkr. Premieinkomsten ökade till 4 751 (4 394) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 805 (698) Mkr.

Kommentar från Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB:
Vi kan glädjas åt ett starkt resultat för Länsförsäkringar AB-koncernen under första halvåret 2017. Rörelseresultatet ökade till 1,5 Mdkr, delvis på grund av ersättning för olycksfall- och sjukaffären som har överförts från Länsförsäkringar Sak till länsförsäkringsbolagen. Även utan denna ersättning ökade det underliggande rörelseresultatet med över 10 procent jämfört med första halvåret 2016.

Den goda tillväxten fortsätter inom samtliga affärsområden. Bankverksamhetens tillväxtandel var större än dess marknadsandel på bolånemarknaden. Bankens inlåning och utlåning ökade med 11 respektive 14 procent. Sakförsäkringsverksamhetens premieintäkter ökade med 6 procent, och förutsättningarna för en fortsatt god tillväxt är goda då Agria etablerar sig i Frankrike 2018 genom ett samarbete med den franska kennelklubben. Agria har dessutom lanserat 423 skräddarsydda hundrasförsäkringar som grundas på vår expertkunskap om olika hundraser. Fondförsäkringsverksamhetens premieinkomst ökade med 8 procent och det förvaltade kapitalet ökade till 122 Mdkr. Under halvåret har vi utökat vårt fondutbud med ett trettiotal nya fonder från flera olika fondbolag.

Länsförsäkringar var på plats i Almedalen för att driva samhällsfrågor som är viktiga för oss och våra kunder. Klimatfrågor berördes i flertalet av våra seminarier eftersom långsiktig hållbarhet är en central del av vår verksamhet. Vi är mycket nöjda med att vår hållbarhetsfond Global Hållbar fick grönt ljus av Söderberg & Partners och placerades på deras svenska tio-i-topplista.

Vi får fortsatta bevis på att våra kunder uppskattar det vi gör – Länsförsäkringar vann Servicescore för bästa serviceupplevelse inom försäkring, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling toppade återigen Svenskt Kvalitetsindex ranking av kundnöjdhet, och bank-appens funktion Sparnavigatorn används nu av alltfler kunder. I juni fick Länsförsäkringars webbsida nya kläder som vi hoppas kommer att skapa ännu bättre kundupplevelser.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB
johan.agerman@lansforsakringar.se
, 08-588 418 02, 070-348 93 50

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se
, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se
, 08-588 414 69, 070-692 77 79

 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Bokmärk och dela