Våra experter

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg

”Hur skapar man rätt drivkraft för en arbetsgivare att jobba förebyggande inom hälsa och arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatser.”

Pär Holmgren, naturskadespecialist

”Vilka initiativ måste tas för att undvika klimatskador och anpassa oss till klimatförändringarna?  Hur kan vi göra oss oberoende av olja och kol och hur kan vi ta hjälp av teknikutvecklingen?”

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Liv

”Bristerna i pensionssystemet och den okunskap som finns i frågan riskerar låg pension men även ett betydligt sämre skydd vid långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall.”

Sussie Bergh, chef digital transformation

”Det krävs inte bara teknik för att vara konkurrenskraftig i en digital ekonomi. Det krävs även ledarskap som utmanar människor och får dem att omvärdera regler och gränser för morgondagens företagande.”

Anna Öster, chefekonom

”Makroekonomisk expert med fokus på kopplingen mellan den makroekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik.”

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör

”Hur går man tillväga för att organisera om och anpassa en kommunikationsavdelning till det nya medielandskapet och de utmaningar den digitala utvecklingen innebär?”

Christina Hillesöy, hållbarhetschef

”Klimatförändringar är vår tids största utmaning och vi måste vi ha koll på investeringar som inte bidrar positivt ur såväl ett finansiellt som ett miljömässigt perspektiv. ”

Niklas Huss, innovationschef

”Hur påverkar vår digitala omvärld oss och hur kan vi utnyttja digitaliseringen i transformeringen av verksamheten och i mötet med kunden?”

Bokmärk och dela