Välkomna till Länsförsäkringars seminarier i Almedalen 2017

Välkomna till Länsförsäkringars seminarier i Almedalen 2017. Vi håller till i vår lokal på Hästgatan 2. Ämnena spänner över flera områden med två genomgående teman – livskraftigt Sverige och hälsa.

Måndag 3 juli

Vad blir det för väder och hur påverkar Almedalsveckan klimatet?
Länsförsäkringars naturskadespecialist och tidigare meterolog från SVT Pär Holmgren diskuterar klimatanpassningsutredningen tillsammans Länsförsäkringar ABs nya vd Johan Agerman och ger oss en pinfärsk väderprognos för veckan.

De reflekterar också över vad det innebär att befolkningen nästan fördubblas på Gotland under Almedalsveckan och hur det påverkar miljön och klimatet.

Tid: 3 juli klockan 8.45 – 9.30
Frukost serveras

Glesbygden behöver rimliga investeringsmöjligheter – och då inte bara bredband.
”Landsbygden är inget annat än en enda stor skräpyta med några träd. Där bara galningar och suputer kommer att bo om trettio år, eftersom allt som är av värde händer i storstäderna.” Det är sagt av managementgurun Kjell A. Nordström. Hur ser regeringen på urbaniseringen och landsbygden? Har de rimliga ambitioner för att skapa attraktionskraft och möjligheter i hela landet?

Mycket visar på att urbaniseringen är en positiv kraft för samhället som helhet men det är svårt att blunda för att den slår hårt mot de som inte vill flytta. När människor flyttar drabbas inte bara den kommunala servicen. Ortens enda butik och bensinmack tvingas lägga ner och det finns ofta inte tillräckligt befolkningsunderlag för att behålla bank och post.

Tid: 3 juli klockan 10.00 – 10.45

Vad krävs för att lösa upp ”bostadsknuten”
Behovet av bostäder i Sverige är större än någonsin – och de som drabbas hårdast av den svenska bostadsbristen är unga vuxna. Brist på bostäder skapar hinder för flytt till orter där jobb och utbildning finns, hur påverkar det skillnaderna i storstäderna och övriga landet? Vilken långsiktig påverkan har bostadsbristen på vårt samhälle?

Tid: 3 juli klockan 12.00 – 12.45
Lunch serveras

Skjutningar och bilbränder – om förändrad trygghet och säkerhet i samhället
Tillit till andra människor brukar liknas vid sammanhållande kitt. Sverige tillhör en grupp av länder som kännetecknas av tillit, samtidigt står vi idag under tryck med växande ojämlikhet, polarisering och segregation, speciellt i vissa områden. Hur kommer tillitskrisen att drabba samhället och varför är det så stora variationer i landet?

Forskning visar att i stater;
– med hög tillit fungerar skolorna bättre oavsett hur man mäter.
– med hög tillit mår barn och ungdomar bättre, mätt i spädbarnsdödlighet, antal tonårsgraviditeter och andra hälsovariabler
– med hög tillit är våldsbrottsligheten lägre.
– med stark samhörighet är den allmänna hälsonivån högre.

Tid: 3 juli klockan 15.00 – 15.45
 

Tisdag 4 juli

Kan en hälsosam livsstil förebygga klimatförändringar?
Hur får vi friska medborgare och samtidigt ett hållbart samhälle? Vissa gör allt för att minska sin påverkan på klimatet medan andra inte ens reflekterar över hur de påverkar miljön. Att leva hållbart kräver att vi blir medvetna om vår livsstil och vårt konsumtionsbeteende.

Vi matas hela tiden med olika budskap om vad som är bra för kropp klimat och miljö. Vad ska och kan vi göra för klimatsmarta val som också är bra för hälsan? Vad visar de senaste rönen och den senaste forskningen? Hur påverkar tilliten till varandra och samhällssystemet vårt beteende och vår vilja att fatta långsiktiga beslut?

Tid: 4 juli klockan 8.45 – 9.30
Frukost serveras

Ligger framtidens trygghet i digitala hälsotjänster?
Allt fler blir äldre och bor kvar hemma men känner otrygghet och utsatthet. Behov av hjälp i äldreomsorg, äldrevård, social närhet och stöd, blir allt viktigare liksom en säker hemmiljö och livsstil. Hur ska välfärdssamhället klara det och på vilket sätt kan digitaliseringen påverka?

Hur jobbar man proaktivt istället för reaktivt inom hälsa- och sjukvårdsområdet? Är de anhöriga den största utmaningen? Som vill att deras förälder ska ha ett rikt och värdigt liv och samtidigt vill ha fullständig kontroll och därigenom hämmar aktivitet för den äldre i sin önskan att minska riskerna? Varför digitalisera för äldre människor som egentligen föredrar närhet och omvårdnad? Hur ska jag som äldre kunna känna mig trygg om jag inte förstår den nya tekniken? Ta hänsyn till människors behov av integritet. Kommer äldre att acceptera dylika lösningar? Och hur påverkar det äldreomsorgspersonalen?

Tid: 4 juli klockan 10.00 -10.45

Så kommer det uppkopplade samhället och ny teknik rädda liv och säkra våra hem i framtiden
Vi har lämnat plattformen för det reaktiva och är nu med hög hastighet på väg mot det proaktiva. I praktiken betyder det att vi i allt högre grad kommer att lägga krutet på att förebygga skador hemma, i bilen och på den egna hälsan. I morgon kommer vi kunna hindra hjärtinfarkten innan den inträffat och vi kommer ha identifierat vattenläckan innan vattnet nått trossbottnen. Men hur ska organisationer och företag klara av att möta morgondagens krav på innovation? Kan egen data om vår hälsa skapa nya insikter som förändrar vårt beteende mot ett friskare liv?

Tid: 4 juli 12.00 – 12.45
Lunch serveras

Ät smartare för ett friskare Östersjön (ett arrangemang av Länsförsäkringar Stockholm)
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och drabbas ofta av kraftig algblomning lagom till den svenska sommarsemestern. Östersjöns ekosystem är extra känsligt, eftersom det är ett grunt hav med låg vattenomsättning och liten biologisk mångfald. Hur kan dina matval påverka din närmiljö? Varje person i Sverige äter cirka 1000 måltider om året och vid varje tillfälle kan vi tänka till på vad vi äter och hur det är producerat. Vad behöver vi som privatpersoner och företag göra för att minska den negativa påverkan?

Tid: 4 juli 14.00 – 15.00
Plats: Ombord på Briggen Tre Kronor, inre hamnen

Har regeringen råd att motverka insatser som gör anställda friskare?
De politiska initiativ som nu tas för att motarbeta sjukvårdsförsäkringen riskerar att drabba en halv miljon personer i Sverige. Förstår våra politiker vilka konsekvenser detta riskerar att få för de mindre arbetsgivarnas möjligheter att klara av arbetsmiljöansvar och minimera risken för sjukskrivning?

Hur kan alla anställda i Sverige få samma förutsättningar att få stöd av sin arbetsgivare? Vem ska hjälpa mindre företag med förebyggande hälsoarbete? Och hur är det med rehabiliteringsinsatser vid risk för lång sjukskrivning? Hur kan privata lösningar avlasta sjukvården och minska risken för långvarig sjukfrånvaro bland företagen och deras anställda? Hur skapar riksdag och regering incitament för stat, landsting och näringsliv att hjälpas åt?

Tid: 4 juli klockan 15.00 -15.45

Vill du veta mer om våra seminarier kontakta

Bokmärk och dela