Kränkande behandling och mobbning–största riskfaktorn för psykisk ohälsa på jobbet

Meningsfullt arbete, balans mellan arbete och fritid och bra lön är de faktorer som både chefer och medarbetare anser viktigast för att må bra på jobbet. De är också överens om att kränkande behandling och mobbning är den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar genomförd bland både chefer och medarbetare i Sverige. 

Såväl cheferna (18 procent) som medarbetarna (22 procent) menar att kränkande behandling/mobbning på arbetsplatsen är den största riskfaktorn för att utveckla arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Därefter kommer hög arbetsbelastning i kombination med låg kontroll som nummer två på listan (17 procent av cheferna och 19 procent av medarbetarna). För cheferna kommer som nummer tre – dåligt arbetsklimat och konflikter, medan medarbetarna pekar på dåligt ledarskap.

– Det som anses vara den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa är inte otydlighet utan att utsättas för kränkande behandling eller mobbning på arbetsplatsen, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar.

– Att förhindra att folk blir sjuka av jobbet tycker vi är något som ska vara en naturlig del i chefernas och arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete. Vi måste våga prata om och agera vid arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa, och det finns god hjälp av få när det gäller det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, säger Kristina Ström Olsson.

Var tredje chef och medarbetare anser att meningsfullt arbete är viktigaste må-bra-faktorn. Som nummer två listar cheferna balans mellan arbete och fritid (15 procent) medan medarbetare väljer ut bra lön (15 procent). Cheferna anger på tredje plats bra lön (12 procent) och medarbetarna balans mellan arbete och fritid (14 procent).

Bland medarbetarna är det något fler män (17 procent) än kvinnor (12 procent) som anser att balans mellan arbete och fritid och bra lön är viktigaste må-bra-faktorerna.

– Kvinnor lägger istället något större vikt vid ett gott och personalorienterat ledarskap än män, säger Kristina Ström Olsson.

Om undersökningen
Totalt har 1 000 chefer/ägare/vd och 1 000 anställda i åldern 20-64 år intervjuats av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna genomfördes genom webbintervjuer. Frågorna som ställdes var:  
Vilken av följande faktorer anser du har störst påverkan för att utveckla psykisk ohälsa på din arbetsplats?
Vilken av följande faktorer är viktigast för att du ska må bra på din arbetsplats?

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar, 072-141 12 41
Länsförsäkringars pressjour, 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela