Återbäringsräntan höjs till 5 procent i Nya Trad

Bilder

LF 000465

Återbäringsräntan i Nya Trad höjs från 1 april till 5 procent före skatt och avgifter. De kunder som valt att byta villkor till Nya Trad får därmed ytterligare förbättrad värdeutveckling i sitt sparande.

– Nya Trad har haft en stabil avkastning det senaste halvåret och konsolideringsgraden är hög. Det ger oss möjlighet att höja återbäringen. Återbäringsräntan i Nya Trad har sedan starten i juni 2013 i genomsnitt varit cirka 6,6 procent, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv.

Hittills har över 90 000 kunder bytt till Nya Trad och det förvaltade kapitalet i Nya Trad inklusive avkastning är nu uppe i cirka 19 miljarder kronor. Återbäringsräntan i Gamla Trad är oförändrad och ligger kvar på 2 procent.

– Gamla Trads höga garantier och tillgångarnas höga räntekänslighet gör att vi fortsätter att vara återhållsamma med återbäringsräntan trots den för tillfället höga konsolideringsgraden. Mot den bakgrunden kan vi konstatera att det fortfarande finns många kunder som skulle tjäna på att byta till Nya Trad, avslutar Jörgen Svensson.

Bokmärk och dela