Allt färre privata pensionssparare

De senaste tio åren har andelen som uppger att de sparar privat till pensionen minskat från 74 till 59 procent visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. En av de vanligaste anledningarna är att man inte vet hur man ska spara. Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark tipsar.

Idag saknar mer än var tredje svensk privat sparande till pensionen.

– Medvetenheten om ett allt större eget ansvar för den framtida pensionen ökar generellt och allt fler inser behovet av att agera. Samtidigt ser vi hur många oroar sig för hur det ska bli den dag de går i pension och många upplever att pensionssparandet är krångligt. Det är synd att många känner så eftersom det är enkelt att skaffa sig en bra överblick och det finns dessutom hjälp att få säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Av de som inte sparar till sin pension uppger 34 procent av männen och 49 procent av kvinnorna att de inte har råd eller att de tycker det är för dyrt. 3 av 10 vet inte varför de inte sparar, vilket kan bero på att många är osäkra på hur de ska gå till väga.

– Efter att avdragsrätten för pensionssparande slopades för de flesta, finns en risk att man inte vet hur man ska spara och därför struntar i det istället.  I undersökningen pekar en del specifikt på det som orsak till att man inte sparar privat idag säger Elisabeth Hedmark.

Ålder är mer avgörande än kön för hur aktiv man är kring sitt pensionssparande, 61 procent av männen uppger att de sparar privat och motsvarande siffra för kvinnor ligger på 57 procent. Det är tydligt att desto yngre man är desto svalare är intresset för privat pensionssparande. Bland dem som är 16-29 år uppger endast 32 procent att de sparar privat till pensionen. Motsvarande siffra för dem som 30-49 år är 69 procent och för dem som är 50-64 år är siffran 72 procent.

Tips:

  • Med tanke på att framförallt yngre generationer behöver arbeta högre upp i åldern för att pensionen ska räcka till, är det bra att tidigt komma igång med ett sparande.
  • Investeringssparkonto (ISK) är ett bra alternativ där man kan ändra sparbeloppet allt efter sin livssituation. Tänk också på att öppna ett ISK som är öronmärkt till enbart pensionen.
  • Se till att du har tjänstepension via din anställning.
  • Om du är egenföretagare se till att plocka ut lön och sätt av till tjänstepensionen, det skapar goda förutsättningar för livet som pensionär.

Läs mer om privat pensionssparande här.

http://www.lansforsakringar.se/privat/pension/

Om undersökningen
Totalt har 1 000 privatpersoner i åldern 16-64 år intervjuats av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna har genomförts genom webbintervjuer under december 2016. I undersökningen 2010 intervjuades 2 650 personer i samma åldersintervall. Frågan som ställdes var: Sparar du privat till din pension? Varför sparar du inte till din pension?

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar, telefon 0739-64 19 69
Pressjour, telefon 08-588 41850

Bokmärk och dela