Oviljan att spara är jämnt fördelad i landet

I vår rapport där 3 000 personer bland annat svarat på frågor om sitt sparande visar att upp till en tredjedel av invånarna i de flesta län inte sparar en krona regelbundet. Resultatet visar också att det i flera län är så pass många som var femte invånare som inte skulle klara en månad om inkomsten uteblev.

Frågorna som ställdes; Hur mycket sparar du per månad? Hur mycket kapital har du idag sparat? Hur länge skulle du klara dig utan inkomst?

Förutsättningarna för privat sparande har försämrats. Trots att behovet av att spara privat mycket större idag än det varit tidigare. Därför bör politikerna tänka om. Sparkvoten, exklusive tjänste- och premiepension, ligger idag på ungefär 6 procent av den disponibla inkomsten och har sedan 2010 varit på stadigt uppgående. Ändå är det många som inte sparar en krona på regelbunden basis och heller inte har en krona sparat. Sämst är det för Gotland där så många som 35 procent inte har en krona sparat och nästan lika många, knappt 30 procent inte skulle klara sin en månad utan inkomst. Kronobergarna klarar sig bäst. Här är det endast 7 procent som inte sparar på regelbunden basis.

Sammantaget bör det privata sparandet i Sverige ses över. Det är ett ansvar som vilar på den enskilde men även på regeringen och på bank- och finanssektorn, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank;

– Att staten ska ha överskott och sin ekonomi i balans och att företag ska ha större inkomster än utgifter är viktigt är en förutsättning för deras överlevnad. En självklar väg att gå för att klara kärva tider. Att hushåll ska ha som mål att gå med överskott diskuteras sällan på detta sätt, men är i realiteten ännu viktigare då det inte finns någon annan som problem kan lastas över på. Hushållens sparande borde vara en självklar aktivitet och något att stödja från politikerhåll.  

Vår undersökning visar att invånarna i 23 län inte sparar en krona på regelbunden basis och att det i tio län är fler än var tionde invånare som inte har en krona sparat. Skrämmande är också att det är så pass många som inte skulle klara sig ens en månad om inkomsten uteblev. Om något oförutsett, som att bli av med jobbet inträffar, ökar risken rejält för att inte klara de kärvare tiderna.  

– De som är unga idag tillhör en generation som kanske måste spara sig till en ekonomisk trygghet. För två år sedan slopade regeringen avdraget för pensionssparande. Det är olyckligt att det idag saknas direkta incitament för båda typer av sparande och perspektivet i spardebatten har blivit något skevt, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank. Tel. 070-206 69 55
Pressjouren. Tel. 08-588 418 50

 Om undersökningen
Rapporten bygger på en undersökning som är genomförd i december av PFM Research som har frågat 3 000 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 65 år. 

Bokmärk och dela