Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2016 i sammandrag

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015): 

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes till 4 724 (4 365) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 24 074 (22 705) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 808 (2 700) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 95 (91).
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen ökade till 5 030 (3 794) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 1 467 (1 175) Mkr. Räntenettot stärktes till 3 455 (2 994) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 512 (516) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 8 637 (8 645) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 1 412 (1 384) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 2 728 (5 104) Mkr.

Kommentar från Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag:

Som nytillträdd vd för Länsförsäkringar AB ser jag fram emot att vara med och vidareutveckla Länsförsäkringar. Vi gör det från en styrkeposition – med starka resultat och god tillväxt i ryggen. Med nöjda kunder och ett starkt varumärke.

Länsförsäkringsgruppen summerar ett starkt resultat 2016; sakförsäkringens rörelseresultat ökade till 4,7 Mdkr och premievolymerna ökade med 6 procent till 24 Mdkr. Både privat- och företagssegmentet bidrar till den goda tillväxten, främst från boende-, motor och företagsförsäkring. Även sjukvårdsförsäkringen och Agria fortsätter att bidra med god volymutveckling, under året öppnade Agria ännu en filial, i Finland. Stark kapitalavkastning bidrog till det goda rörelseresultatet, medan ökade skadekostnader för främst bränder och motorskador påverkade det tekniska resultatet – skadeprocenten uppgick till 75. Baserat på de goda resultaten kommer länsförsäkringsbolagen sammantaget att betala tillbaka minst 800 Mkr i återbäring.

Bankens resultat ökade med 25 procent jämfört med 2015, drivet av lägre refinansieringskostnader och en fortsatt stark tillväxt med bibehållen hög kreditkvalitet och god geografisk spridning i Sverige. Vårt fondlivbolag är nu Sveriges ledande pensionsförsäkringsbolag inom individuell tjänstepension, med ett förvaltat kapital på 114 Mdkr. I september sänkte vi våra fondavgifter på aktiefonder för att skapa ännu bättre värde för våra kunder.

Utöver goda resultat och en stark tillväxt fick vi även detta år bevis på att våra kunder uppskattar det vi gör – enligt Svenskt Kvalitetsindex har vi de mest nöjda kunderna inom bank, sakförsäkring, pensionsförsäkring och fastighetsförmedling. Ett annat glädjeämne är att Svensk Hållbarhetsranking visar att den svenska allmänheten anser att Länsförsäkringar är bäst på hållbarhet inom bank, pension och försäkring. Långsiktig hållbarhet är en central del av vår verksamhet och vi arbetar löpande med hållbarhetsfrågor som ansvarsfulla investeringar där vi lanserade vår nya hållbarhetsfond Länsförsäkringar Global Hållbar i oktober.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten:
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/


För ytterligare information, kontakta gärna:
Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB
johan.agerman@lansforsakringar.se, 08-588 418 02, 070-348 93 50

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se, 08-588 414 69, 070-692 77 79

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. 

Bokmärk och dela