Kraftig ökad oro för framtida pension

Nästan hälften av befolkningen uppger att de är oroliga för att inte klara sig på sin framtida pension. Nya siffror visar dessutom på en kraftig ökning de senaste sex åren där kvinnors oro ökat från 35 till 51 procent. Detta visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Till viss del är oron befogad. Beräkningar visar att många av framtidens pensionärer kommer att få en betydligt lägre pension än sin slutlön. Men genom att förstå vad som påverkar går det att minska oron genom att fatta medvetna beslut och höja sin framtida pension. Om man har lång tid kvar till pensionsdagen är det ofta stora belopp det handlar om, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Det är betydligt fler kvinnor än män som oroar sig. Totalt uppger 45 procent av befolkningen att de är oroliga för att inte kunna klara sig på sin pension. 51 procent av kvinnorna jämfört med 38 procent av männen oroar sig. Motsvarande siffror för 2010 är 35 respektive 23 procent.

Tips för högre pension

  • Arbeta heltid. Deltidsarbete minskar pensionen och om möjligt är det bättre att dela på deltiden med sin partner.
  • Kompensera med extra sparande om du är hemarbetande under många år.
  • Gifta par kan överföra sin premiepensionsrätt till varandra för att öka pensionen för den som får lägre pension.
  • Minska eventuellt efterlevandeskyddet. Kontrollera vilket skydd till efterlevande som ingår i både tjänstepensionen och det privata pensionssparandet och besluta om det ligger på en rimlig nivå.

Fråga: Är du orolig för att du i framtiden inte kan klara dig på din pension?


Om undersökningen

Totalt har 1 000 privatpersoner i åldern 16-64 år intervjuats av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna har genomförts genom webbintervjuer under december 2016. I undersökningen 2010 intervjuades 2 650 personer i samma åldersintervall. Frågan som ställdes var: är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension?

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar, telefon 0739-64 19 69

Pressjour, telefon 08-588 41850

Bokmärk och dela