Tunna sparbuffertar för unga och ensamstående

Länsförsäkringar har undersökt om det egna sparandet är tilläckligt stort för att erbjuda trygghet. Resultatet från del två av rapporten Medelklass utan medel som Länsförsäkringar genomfört bland 3 000 personer visar att breda grupper lever i en mycket skör ekonomisk situation där sparkapitalet många gånger inte räcker mer än en månad utan lön.

Ungefär 15 procent, av de tillfrågade uppskattar att de saknar sparbuffert för att klara mer än en månad utan lön. Av dessa svarar 7 procent att de inte har sparkapital nog att ens klara sig en månad utan inkomst och drygt 22 procent skulle klara sig max två månader. Nästan var sjätte person lever alltså med ett så begränsat sparkapital att endast en månad av utebliven lön skulle få konsekvenser.

Dåliga marginaler vid utebliven inkomst är inget som enbart karaktäriserar hushåll med låga inkomster. Om man ser till hur stor andel av varje inkomstgrupp som skulle klara sig högst en månad på sitt sparkapital så är det höga siffror även i de övre inkomstgrupperna. Exempelvis är det hela 17 procent av de hushåll som per månad tjänar 45 000 – 49 999 kronor innan skatt, som inte skulle klara mer än en månad utan inkomst.

– Även om man vid utebliven inkomst är berättigad A-kassa eller någon form av statligt bidrag så kan det dröja innan man faktiskt får ta del av de medlen. Samtidigt så vet vi att ersättningarna från välfärdssystemet är lägre idag än vad det var för några år sedan. Detta betyder att vi idag har en ökad sårbarhet om något händer i livet och har man inte sparkapital nog att klara sig längre än en månad kan man därför inte sägas ha ekonomisk trygghet, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank.

Särskilt utsatta grupper

Undersökningen visar att åldersgruppen 25-39 år skulle klara sig sämst. Bland dessa är det hela 21 procent som inte skulle klara sig mer än en månad med förlorad inkomst. Kvinnor och ensamstående hushåll med barn är även de särskilt utsatta. Bland dessa är det hela 27 procent som inte skulle klara sig mer än en månad utan lön. Statistik från Finansinspektionen visar dessutom att det är ensamstående hushåll med barn som har högst skuldkvot vad gäller bolån. Barnen i de här hushållen är alltså i en utsatt och osäker situation. Det är oroande eftersom det i Sverige finns ungefär 289 000 hushåll i Sverige med en ensamstående förälder med barn.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank. Tel. 070-206 69 55
Pressjouren. Tel. 08-588 418 50

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd i november av PFM Research som har frågat 3 000 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 65 år. 

Bokmärk och dela