Vattnet kan frysa sönder fritidshusen

Vi städar och låser våra sommarställen inför vintern, men är inte lika noga med vattensystemet. Bara genom att stänga av huvudkranen skulle många fritidshus räddas från stora vattenskador.

– Vi är inte särskilt bra på att förbereda våra hus för en kall vinter – efter en lite strängare vinter fördubblas antalet anmälda frysskador, säger Johan Westling, skadeexpert på Länsförsäkringar. Hittills i år står ersättningarna för sönderfrysta rör för 43 procent av de totala vattenskadekostnaderna.

– Det största hotet mot våra fritidshus är idag inte stöld utan frysta vattenledningar, och oftast beror skadorna på att husägaren inte har stängt av huvudkranen. Då blir läckagen väldigt omfattande, fortsätter Johan Westling.

Kylan spränger vattenledningarna och när solen värmer upp huset på våren så strömmar vattnet ut i huset.

– Det är inte roligt att se sommardrömmen förstörd. I värsta fall har det runnit vatten i huset under flera månader som tar lång tid att reparera, säger Johan Westling. Då får man räkna med upp till ett halvår innan det går att använda huset igen.

Skador och kostnader för vattenskador i fritidshus anmälda till Länsförsäkringar (per 160831).

År Antal vattenskador Skadekostnad alla vattenskador Antal vattenskador pga frysta rör Skadekostnad pga frysta rör
2012 1 760 109,7 Mkr 543 41,7 Mkr
2013 1 748 106,5 Mkr 459 36,4 Mkr
2014 1 400 80,4 Mkr 143 11,7 Mkr
2015 1 409 86,2 Mkr 172 17,5 Mkr
2016 1 699 90,1 Mkr 534 38,4 Mkr

Med tre åtgärder minskar du risken väsentligt för att rören fryser i vinter

  • Stäng alltid av huvudkranen när du lämnar huset.
  • Om du använder huset under vintern, låt värmen stå på 15 grader. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.
  • Om du stänger huset för säsongen – töm ledningarna. Annars riskerar du att rören fryser sönder, trots underhållsvärme.

Övriga råd

  • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms. Om du är osäker på hur du ska göra, anlita en entreprenör första gången så kan du själv nästa gång!
  • Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.
  • Öppna alla innerdörrar, även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.
  • Anpassa värmen i huset, gärna med en luft/luft värmepump som är ett miljövänligt alternativ. Då kan värmen dessutom kontrolleras på distans.
  • Ordna med regelbunden tillsyn av huset.

För ytterligare information kontakta:
Johan Westling, skadeexpert Länsförsäkringar, 073-682 22 92
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela