Länsförsäkringar marknadsledare inom tjänstepension

Länsförsäkringar förstärker sin position som marknadsledare på marknaden för individuell tjänstepension, vilket är Länsförsäkringars huvudmarknad. Det visar branschstatistik för årets andra kvartal.  

Mätt i premieinkomst var marknadsandelen 19,6 (19,0) procent. Mätt i nyteckning är Länsförsäkringar återigen Sveriges största fondlivbolag inom individuell tjänstepension. Marknadsandelen ökade under det andra kvartalet med hela 1,2 procent och hamnade på 19,8 (18,8) procent.

– Att vi nu är etta på vår huvudmarknad är ett fint kvitto på att kunderna gillar det vi gör. Det är ett resultat av hårt arbete ute i de 23 länsförsäkringsbolagen och av ett nära samarbete med försäkringsförmedlarna. Men var tredje småföretag saknar fortfarande tjänstepension. Genom att erbjuda dessa företag ett begripligt pensionserbjudande som är tryggt och nära kan vi förstärka vår marknadsposition och öka avståndet till konkurrenterna, säger Tua Holgersson, Vd Länsförsäkringar Fondliv.

På den totala fondförsäkringsmarknaden är Länsförsäkringars marknadsandel 10,5 (8,6) procent mätt som premieinkomst. Mätt som nyteckning är marknadsandelen på 12,6 (9,8) procent.

För ytterligare information kontakta:

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv, 070- 566 0383

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela