Få vet hur mycket de får avsatt till tjänstepension

Bilder

Tua Holgersson

Dokument

wkr0006.pdf

Små företag med upp till 20 anställda sätter i genomsnitt av 5 procent till sina anställdas tjänstepension. Men okunskapen bland de anställda är stor om hur stora avsättningarna är. Så många som 2 av 3 som jobbar i småföretag vet inte hur mycket av lönen som arbetsgivaren sätter av till deras tjänstepension. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar. 

Okunskapen är större i de minsta företagen med fem till nio anställda där 73 procent inte känner till hur mycket som sätts av till tjänstepension.

– Jag gissar att de flesta har rätt bra koll på hur mycket de har i lön och andra anställningsvillkor. Att kunskapen är så här låg om den kanske viktigaste anställningsförmånen är inte förvånande men samtidigt lite oroande. Om jag fick önska borde alla lägga lika mycket kraft och tid på pensionsfrågan som på själva löneförhandlingen. Pensionen är den framtida lönen och det du ska leva av som pensionär, säger Tua Holgersson, vd för Länsförsäkringar Fondliv.

Den som blivit erbjuden tjänstepension av sin arbetsgivare får i genomsnitt 5 procent av lönen avsatt till sin framtida tjänstepension visar statistiken.

– Om du har tjänstepension eller inte kan bli det som avgör om du kan behålla samma levnadsstandard som du har idag. Det kan också vara avgörande för om du exempelvis har råd att gå till tandläkaren eller inte som pensionär. Om du idag tjänar 30 000 kronor i månaden blir ditt tjänstepensionssparande 18 000 kronor på ett år om din arbetsgivare sätter av 5 procent till din tjänstepension. På tjugo år blir det mycket pengar, förklarar Tua Holgersson.

Fråga: Vet du hur stora avsättningarna till din tjänstepension är?

Riksgenomsnitt – anställda i företag med upp till 20 anställda Anställda i företag med 0-4 anställda Anställda i företag med 5-9 anställda Anställda i företag med 10-20 anställda
Ja 34 % 40 % 27 % 34 %
Nej 55 % 49 % 62 % 54 %
Vet ej 11 % 11 % 11 % 12 %

För ytterligare information kontakta:

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv, 070- 566 0383

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Om statistiken:

Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från SCB. Statistiken visar att det i genomsnitt sätts av 5 procent till tjänstepension för företagaren själv eller för dennes anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet. 

Vi gjorde också en undersökning bland anställda i småföretag. Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med nästan 800 anställda i företag med upp till 20 anställda där kollektivavtal saknades men där arbetsgivaren gjorde avsättningar till tjänstepension. Intervjuerna genomfördes av PFM research på uppdrag av Länsförsäkringar.
Fakta: Tjänstepension
Tjänstepensionen eller avtalspensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, premiepensionen och det privata pensionssparandet. Tjänstepension betalas av arbetsgivaren. Den kan när det blir dags att sluta arbeta uppgå till hälften av den totala pensionen. Ett företag kan få avdrag med 35 procent av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp för att göra avsättningar till tjänstepension. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension privat för sig själv/sina anställda.

Bokmärk och dela