Sten Dunér går i pension

Bilder

Sten Duner

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar ABs vd Sten Dunér kommer planenligt att gå i pension under 2016. Styrelsen för LFAB har därför påbörjat rekryteringen av hans efterträdare.

Sten Dunér har varit vd i Länsförsäkringar AB sedan 2010 och kom då närmast från tjänsten som ekonomidirektör. Sten har varit verksam i bolaget sedan 1982.

– Med Sten Dunér vid rodret har Länsförsäkringar AB utvecklats oerhört positivt. Länsförsäkringar AB är en viktig del i att ägarna till bolaget, länsförsäkringsbolagen, varje dag ska kunna möta sina kunder på bästa sätt. Jag vill rikta mitt stora tack till Sten för hans insatser, säger styrelsens ordförande Jan Fock.  

En rekryteringsgrupp med medlemmar ur styrelsen har uppdraget att föreslå en ny vd. Rekryteringsuppdraget har lagts ut på företaget Amrop.

– Jag räknar snart 35 år i verksamheten och är väldigt tacksam för att få ha varit en del i Länsförsäkringar ABs utveckling under så lång tid, säger Sten Dunér.

För ytterligare information

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 0706-927779

Bokmärk och dela