Stora skillnader i tjänstepension mellan olika branscher

Ny statistik visar att skillnaden är stor mellan olika branscher när det gäller att sätta av till tjänstepension. Störst andel företag som saknar tjänstepension har färre än fem anställda och finns i hotell- och restaurangbranschen (43 procent). Andra stora branscher som ofta står utan tjänstepension är it (36 procent) och tjänsteföretag (35 procent). 

Hotell- och restaurangbranschen hamnar lägst även bland större småföretag med 6 till 20 anställda, där 19 procent av aktiebolagen saknar avsättningar.

– Många inom serviceyrken är unga människor som jobbar intensiva och korta perioder för att sedan byta arbetsplats, bransch eller gå på tillfällig ledighet. Det är lätt att prioritera bort tjänstepensionen i ett sådant läge men faktum är att den blir allt viktigare. Tjänstepensionen är en stor del av den framtida pensionen för dagens unga, säger Tua Holgersson, vd för Länsförsäkringar Fondliv.

Nästan vart tredje aktiebolag med upp till 20 anställda saknar sparande till tjänstepension för ägare eller anställda. I stora branscher såsom i it-branschen är det vanligare i de minsta företagen med under fem anställda att företaget inte gör avsättningar (39 procent). Motsvarande siffra för de med 6 till 20 anställda är 9 procent.

– Jag tycker att det är oroande siffror med tanke på att de flesta jobbmöjligheter idag skapas i de små företagen och ofta i växande branscher som it. Även om det är tufft för små företag kan man starta med försäkringsskyddet och sedan börja sätta av lite till tjänstepension. Företagare som inte skaffar tjänstepensionslösning för sig själva och sina anställda får mycket lägre pension och sämre försäkringsskydd än den genomsnittlige löntagaren, säger Tua Holgersson.

Om statistiken:

Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från SCB. Statistiken visar hur stor andel av småföretagen med upp till 20 anställda som i olika branscher har satt av till tjänstepension för sig själv eller för sina anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet. 

Se samlad statistik i bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv, 070- 566 0383

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Fakta: Tjänstepension
Tjänstepensionen eller avtalspensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, premiepensionen och det privata pensionssparandet. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren. Den kan när det blir dags att sluta arbeta uppgå till hälften av den totala pensionen. Ett företag kan få avdrag med 35 procent av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp för att göra avsättningar till tjänstepension. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension privat för sig själv/sina anställda.

Bokmärk och dela