Länsförsäkringar högst anseende bland banker

Återigen hamnar Länsförsäkringar i topp när kunderna svarar på vilket förtroende de har för sin bank.

I Anseendebarometern Bank 2016* rankas 13 banker. Tillsammans med ICA Banken och Avanza hamnar vi i topp i anseende. Däremot hamnar både Nordea och Swedbank i botten.

Anseendebarometern Bank 2016

 Bolag Index
Avanza 68
Länsförsäkringar 67
Ica-banken 67
SBAB Bank 64
Nordnet 63
Sparbankerna 60
Handelsbanken 60
SEB 57
Ikanon Bank 56
Skandiabanken 54
Swedbank 53
Danske Bank 52
Nordea 52

– För oss är det jättekul att vi fortfaranade har ett av de bästa anseendena inom bank. Vi är tacksamma och ödmjuka  inför det betyg våra kunder ger oss. Nu hittar nog nya kunder till vår bank och vi ska se till att även de får en bra start hos oss, säger Rikard Josefson chef Affärsenhet Bank LFAB.

*Anseendebarometern görs av Stockholm Business School. Drygt 1 000 personer mellan 18 och 74 år har tillfrågats. Undersökningen gjordes i början av 2016.

 

Bokmärk och dela