Länsförsäkringar Banks och Hypoteks årsredovisning 2015 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med den 10 mars 2016, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2015 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser, http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/ respektive http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/.

Länsförsäkringar Bank ABs rapport Risk- och kapitalhantering (Pelare III) 2015 finns också tillgänglig på hemsidan från och med idag.

Denna information ska Länsförsäkringar Bank AB (publ) offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2016 kl.13.00 svensk tid.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Martin Rydin, Treasurychef, Länsförsäkringar Bank AB, 08-588 412 79, 073-964 28 23

Bokmärk och dela