Jakob Nordin chef för internrevision i Länsförsäkringar AB

Dokument

wkr0006.pdf

Jakob Nordin blir till sommaren ny internrevisionschef i Länsförsäkringar AB. Han ersätter Desirée Nordqvist, som tillträtt en tjänst som chef för intern kontroll i Länsförsäkringar AB. Jakob kommer närmast från Danske Banks svenska verksamhet där han haft rollen som internrevisionschef.

– Jag ser fram emot att få arbeta på Länsförsäkringar som har ett inkluderande arbetssätt och Sveriges nöjdaste kunder. Jag är själv en mycket nöjd kund sedan ett decennium och uppskattar särskilt Länsförsäkringars transparanta kunderbjudande. Internrevision har en viktig roll att fylla såväl legalt som affärsmässigt då vi från vår unika position kan utmana och hjälpa affärsverksamheten att bli bättre. Allt handlar om människor och att tillsammans utvecklas i den riktning vi vill och att ha de nöjdaste kunderna, säger Jakob Nordin.

Länsförsäkringar ABs funktion för internrevision är en oberoende, objektiv revisions- och rådgivningsfunktion underställd styrelsen.

– Vi är väldigt glada över att kunnat rekrytera Jakob med hans gedigna erfarenhet av internrevision i stora verksamheter, hans ledarerfarenheter och inte minst hans kompetens inom banksektorn, som är ett område som står för en stor del av de regelverk som påverkar vår verksamhet. Jag välkomnar Jakob till en väl fungerande internrevision och till länsförsäkringsgruppen, säger Göran Lindell, vice styrelseordförande i Länsförsäkringar AB.

För ytterligare information:

Presskontakt Länsförsäkringar: 08-58841850, press@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela