Små företag i storstadsregionerna sämst på tjänstepension

Småföretagare i storstadsregionerna är sämst landet på att göra avsättningar till tjänstepension, både till sig själv och sina anställda. Värst är det i Stockholm där hela 44 procent av småföretagen saknar avsättningar.  Det visar ny statistik som Länsförsäkringar tagit fram.

Mer än hälften av alla små företag som har personalkostnader finns i storstadslänen. Bara i Stockholm gör det här att drygt 40 000 företag i den storleksklassen saknar sparande i tjänstepension. I Skåne och Göteborg handlar det om cirka 25 000 små företag.

–Många tycker säkert att pensionen känns avlägsen och att dessa frågor kan vänta. Men tjänstepension skapar ekonomisk trygghet för företagaren, familjen och medarbetarna och kan bli en betydande del av den framtida pensionen. Företagare som inte skaffar tjänstepensionslösning får mycket lägre pension än den genomsnittlige löntagaren. Utan tjänstepension eller eget sparande kan pensionen hamna på cirka hälften av lönen för den som tjänar upp till 37 000 kr, säger Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Företag med max 20 anställda som saknar pensionsavsättningar*

Uppdelning på län Procent
Stockholms län 44%
Skåne län 37%
Göteborg och Bohuslän 35%
Riksgenomsnitt 34%
Uppsala län 33%
Västra Götalands län 32%
Hallands län 30%
Södermanlands län 30%
Gotlands län 30%
(Gamla) Älvsborgs län 29%
Västmanlands län 29%
Kalmar län 29%
Blekinge län 29%
Västernorrlands län 28%
(Gamla) Skaraborgs län 28%
Östergötlands län 27%
Värmlands län 27%
Kronobergs län 27%
Gävleborgs län 26%
Örebro län 26%
Jämtlands län 25%
Jönköpings län 23%
Dalarnas län 23%
Västerbottens län 22%
Norrbottens län 21%

Om statistiken:

Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från SCB. *Statistiken visar hur stor andel av småföretagen med upp till 20 anställda som har satt av till tjänstepension för sig själv eller för sina anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet. 

Se även statistik i bifogad fil.

Fakta: Tjänstepension

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, premiepensionen och det privata pensionssparandet och står för en betydande del av den slutliga pensionen. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren. Den kan när det blir dags att sluta arbeta uppgå till hälften av den totala pensionen.

Tjänstepension eller avtalspension är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till så mycket som hälften av den totala pensionen. Ett företag kan få avdrag med 35 procent av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp för att göra avsättningar till tjänstepension. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension privat för sig själv/sina anställda.

För ytterligare information kontakta:

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
Telefon: 070- 566 0383
E-post: tua.holgersson@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50
E-post: press@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela