Vart tredje småföretag saknar tjänstepension

Vart tredje företag med upp till 20 anställda sätter inte av pengar till tjänstepension för ägare eller anställda. Det visar nya beräkningar som Länsförsäkringar tagit fram. Trots att hela fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen kan dessa företag och deras anställda ofta vara sämre skyddade än anställda i större företag.  

– Många företagare upplever att pensionsfrågorna är svåra och krångliga. Jag förstår att en småföretagare har mycket annat att tänka på och att tiden går till att sköta verksamheten, men hur företaget agerar i tjänstepensionsfrågan får konsekvenser både för samhället och för den småföretagare som inte tar tag i sin situation, säger Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, premiepensionen och det privata pensionssparandet och står för en betydande del av den slutliga pensionen. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren. Den kan när det blir dags att sluta arbeta uppgå till hälften av den totala pensionen. Ändå saknar var tredje företag i storleksgruppen upp till 20 anställda tjänstepensionsavsättningar. Bland handelsbolagen är det 61 procent som inte gör pensionsavsättningar, bland de enskilda firmorna 43 procent och i aktiebolagen 28 procent.

– Om man arbetar länge utan att spara i tjänstepension kan man när det är dags att sluta arbeta få väsentligt lägre pension. Många riskerar även ett betydligt sämre skydd vid långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall. Det är därför viktigt att försöka skaffa sig hela bilden av vad avsaknad av tjänstepension kan betyda för framtiden, säger Tua Holgersson.

Det är stora skillnader mellan avsättningarna till tjänstepension i olika län i Sverige. Betydligt färre företagare i storstadsområdena sätter av till tjänstepension. Hela 44 procent gör inte det i Stockholms län, 37 procent i Skåne län och 35 procent i Göteborg och Bohuslän. Det kan jämföras med Norrbottens län där 21 procent av småföretagen inte gör pensionsavsättningar.

Om statistiken:
Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från SCB. Statistiken visar hur stor andel av småföretagen med upp till 20 anställda som har satt av till tjänstepension för sig själv eller för sina anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet. 

Statistik finns redovisad i bifogad fil.

Fakta: Tjänstepension
Tjänstepension eller avtalspension är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till så mycket som hälften av den totala pensionen. Ett företag kan få avdrag med 35 procent av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp för att göra avsättningar till tjänstepension. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension privat för sig själv/sina anställda.

Läs mer på vår webbplats

För ytterligare information kontakta:

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
Telefon: 070- 566 0383
E-post: tua.holgersson@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50
E-post: press@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela