Återbäringsräntan sänks i Nya Trad

Dokument

wkr0006.pdf

Återbäringsräntan i Nya Trad sänks från 1 februari till 6 procent före skatt och avgifter. Sänkningen är en anpassning till läget på de finansiella marknaderna.

– Under 2015 fick vi en svagare utveckling på finansmarknaderna än den vi sett de senaste åren. Vi har också sett en fortsatt oro på världens börser under inledningen av 2016. Vår bedömning är att oron kommer att fortsätta ännu en tid. Mot bakgrund av det och för att säkerställa att Nya Trad ger god återbäring över tid väljer vi att sänka återbäringsräntan, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv.

Hittills har över 73 000 kunder bytt till Nya Trad och det förvaltade kapitalet i Nya Trad inklusive avkastning är nu uppe i cirka 15 miljarder kronor. Återbäringsräntan i Gamla Trad är oförändrad och ligger kvar på 2 procent.

– För många kunder som sparar i Gamla Trad är det fördelaktigt att ändra villkor till Nya Trad. Sedan starten i juni 2013 har Nya Trad haft en genomsnittlig återbäringsränta på 7,2 procent, avslutar Jörgen Svensson.

För ytterligare information kontakta:

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela