Efter snöovädret – skotta taket rätt och skotta rätt tak

Dokument

Skotta tak

Efter de kraftiga snöfallen är det många husägare som oroar sig för snön som finns på taket. Men oron kan vara obefogad då alla tak inte behöver skottas.

I flera delar av landet är det nu många av oss som går upp på taket för att skotta bort snön. Men enligt Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar, är det allt för många som skottar sina tak helt i onödan. Det är också vanligt att man använder fel teknik med både personskador och allvarliga skador på huset som följd;

– En regel är att det är först när det blir ett snölager som är cirka en halv meter som det börjar bli dags att fundera på att skotta bort snön från taket och att skotta rätt tak. Har man en plattare eller enklare takkonstruktion bör man oftare göra en översyn och skotta vid behov. Men då är det viktigt att man använder rätt teknik när man skottar. Om du har en villa med ett så kallat sadeltak och inte har en huskropp i vinkel, behöver du inte skotta alls.

Om man som villaägare ändå bedömer att konstruktionen får för tung belastning av snön, ett tecken är att ytterdörren kärvar, så är det viktig att skotta taket men att inte skotta bort all snö på taket. Låt det gärna vara kvar ungefär en decimeter. Annars är risken stor att man skadar taket med snöskyffeln med följd att det läcker in vatten när snön smälter eller när det regnar.

Om man har en industrifastighet eller större byggnader på lantbruk, är det viktigt att skotta taket för att få ersättning från sin försäkring vid en eventuell skada. Om man inte har sett till sitt tak och skottat bort tung snö har de flesta försäkringar villkor om minskad eller utebliven ersättning om taken bryter samman på grund av snötryck. Men det här gäller i de flesta fall inte villor.

– Om olyckan trots allt är framme och taket rasar in så täcks kostnaderna av villaförsäkringen. Men det är viktigt att påpeka att villaförsäkringen inte gäller för uthus, garage eller fritidshus, avslutar Peter Bratt.

Hur ska du skotta:
Skotta lika mycket på båda sidor samtidigt. Skotta inte bort all snö på ena sidan av taket, då kan det uppstå en snedbelastning.

Vilka tak ska du skotta:
Platta tak, och traditionella sadeltak med ränndalar/vinkelrännor.

Vilka tak behöver inte skottas: 
Sadeltak på en normalvilla utan huskropp i vinkel

Så mycket väger snön:
Man ska också komma ihåg att med 20 centimeter snö på taket så blir isoleringen så effektiv att värmen inifrån börjar smälta snön undertill. Då kan den börja glida och samlas i ränndalarna och det kan bli meterhögt på sina ställen. Med stor belastning på takkonstruktionen som följd.

När temperaturerna stiger och snön blir blötare och dessutom packas ihop av vinden blir snön mycket tung, upp till 200-300 kg per kubikmeter. Dessutom blir snön tyngre ju längre tiden går, även om det inte snöar mer. Snön absorberar fukt som gör att densiteten ökar.

Mycket fluffig snö: mindre än 30 kilo/kubikmeter
Nyfallen fluffig snö: 30-100 kg
Våt nysnö: 100-200 kg
Vindpackad nysnö: 200 kg
Packad senvintersnö: 200-300 kg
Vårsnö i avsmältningens slutskede: 400 kg

För ytterligare information kontakta:
Pressjouren på tel. 08 – 588 418 50
Peter Bratt på tel. 070 – 16 27 888

Bokmärk och dela