Låt värmen stå på i huset när du reser bort

De pengar du kan spara genom att dra ned på värmen när du reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus är också mer utsatta för frysskador än andra.

Ett normalår betalar Länsförsäkringar ut 40-50 miljoner kronor för vattenskador på grund av sönderfrusna ledningar.

Pengar finns att spara om du sänker värmen. Men Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar, tipsar om att låta värmen vara på.

– I slutändan sparar vi drygt hundra kronor i veckan genom att sänka värmen från 20 till 10 grader. Det är den fasta kostnaden som är den största elkostnaden. Ställ den hundralappen mot risken att få stora vattenskador om rören fryser sönder.

Om rören går läck sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen – på ett dygn blir det 18 000 liter vatten eller en halv villapool.

– Om rören läcker för att de har frusit sönder så är vattenläckaget en mycket större miljöbov än att låta värmen vara på i en eller två veckor. Förutom kostnader och negativ miljöpåverkan så drabbas de som bor i huset. I värsta fall tar det månader eller upp till ett år innan familjen kan flytta in igen, säger Peter Bratt.

Vissa hus har större risk att drabbas än andra.

– Var uppmärksam om du bor i en villa där rören ligger oskyddade för kyla, till exempel på vinden eller om rören ligger i en yttervägg med dålig isolering. För låg temperatur i kombination med att man inte spolar och använder vattnet när man reser bort, ökar risken väsentligt för att rören fryser sönder.

Vanliga orsaker till frysskador:

  • Att vi minskar värmen när vi åker på långresor.
  • Bostadsbristen i många delar av Sverige bidrar till att vi bygger om gamla sommarstugor till permanentboende. Här ligger ofta gamla rörledningar oskyddade för stark kyla och vind.
  • Många vattenledningar är felaktigt placerade i oisolerade utrymmen, exempelvis i krypgrunder eller vindar efter ombyggnationer.

Det går att förebygga frysskador

  • Se till att temperaturen aldrig är lägre än 15 grader i utrymmen där det finns vattenledningar.
  • När du är ute och reser; stäng av vattnet och ordna med tillsyn. Det är extra viktigt vid risk för köldknäppar.
  • Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.
  • I träbjälklag, ytterväggar eller vindsbjälklag ska rören ligga på den sida av isoleringen som är in mot bostaden ”den varma sidan”.  Om du inte kan se vattenledningarna och är osäker på om de kan bli utsatta för kyla, bör du kontakta en VVS installatör för råd.
  • Det enklaste sättet att minimera energiförlusterna är att tilläggsisolera och täta dörrar och fönster vid ombyggnad.

För ytterligare information kontakta:
Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, Tel. 070-162 78 88
Presskontakt Länsförsäkringar, Tel. 08-588 418 50

Bokmärk och dela