Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari–september 2015

(Siffrorna inom parentes avser januari – september 2014)

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 2 727 (3 502) Mkr.
  • Det tekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 897 (1 511) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 92 (94).
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen uppgick till 1 605 (2 855) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 863 (679) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 189 (1 882) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 414 (261) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 6 620 (6 563) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 1 042 (875) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 1 587 (1 277) Mkr. Solvensgraden uppgick till 124 (122) procent.

– Länsförsäkringsgruppens affärsvolymer fortsätter att utvecklas positivt och vi stärker det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring med 25 procent till 1,9 miljarder kronor. Agria forsätter sin expansion och etablerar verksamhet även på den finska marknaden. Inom banken fortsätter volymtillväxten att vara stark, vilket tillsammans med stabila marginaler har bidragit till en ökad lönsamhet. I oktober kunde vi återigen glädjas åt att årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex visar att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller i praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, 08-588 411 15, 073-964 11 15,
sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB, 08-588 408 64, 073-964 08 64,
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 08-588 414 69, 070-692 77 79,
fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Bokmärk och dela