Kontantinsats gör det svårt för unga att köpa bostad

I dagarna är det nästan fem år sedan bolånetaket infördes. Under perioden har kontantinsatsen för en mindre genomsnittslägenhet ökat med 48 procent eller med drygt 80 000 kronor. De regionala skillnaderna är stora och i vissa orter har kontantinsatsen ökat med över 100 procent. Det visar en uträkning som Länsförsäkringar nyss genomfört.

Bolånetaket skulle fylla en viktig funktion när det gäller att minska samhällets och bankernas sårbarhet vid kriser. När bolånetaket infördes i oktober 2010 motiverades beslutet med att det behövdes ett ökat konsumentskydd och en starkare motivation för hushåll att begränsa sina skulder. Men sedan dess har priserna på bostäder stigit och skuldkvoten ökat, speciellt för dem mellan 25 år till 35 år.

I sin iver att skydda system och individ är vi på väg att göra det omöjligt för unga vuxna att köpa sig någonstans att bo, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank;

– Den fokusförflyttning som bolånetaket medfört, från betalningsförmåga till kontantinsats, har försvårat för många unga vuxna som har en god inkomst men som har ett lågt eller obefintligt sparande. För mig är det obegripligt hur en förstagångsköpare utan föräldrar som kan hjälpa ska kunna komma in på bostadsmarknaden.

Regeringen är nu överens med de fyra allianspartierna om att införa krav på amortering på bolån som med största sannolikhet kommer att införas under 2016. Hur det ska utformas är dock ännu inte klart.

– Det skärpta amorteringskravet blir ytterligare ett hinder för unga att komma in på bostadsmarknaden. Kanske är det dags att börjar se amortering ur ett vidare perspektiv, där skuldsättning och sparande ska ses i en helhet. I debatten om amorteringskrav glömmer vi gärna bort att hushållens ekonomi handlar om både tillgångar och skulder och att man har olika möjligheter till amortering under olika skeenden i livet. Och hur kommer ett eventuellt beslut om slopat ränteavdrag att påverka möjligheten att köpa sig en bostad, säger Rikard Josefson.

Så gjorde vi
Priset per kvadratmeter 2010 gånger 50 kvadrat och jämförde det med priset per kvadratmeter 2015. Källa; Mäklarstatistik. Se separat diagram för samtliga län.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank. Tel. 070-206 69 55
Pressjouren. Tel. 08-588 418 50

Bokmärk och dela