Viktig fråga för allmänheten att motverka försäkringsbedrägerier

De flesta ser allvarligt på försäkringsbedrägerier. 6 av 10 som ska välja försäkringsbolag tycker det är så viktigt att bolaget arbetar aktivt med att motverka bedrägerier att det påverkar valet av försäkringsbolag. Det framgår av en färsk undersökning från Länsförsäkringar. 

Bedrägerierna ökar i försäkringsbranschen. Enligt Svensk Försäkring och Larmtjänst drabbas branschen av cirka 100 000 bedrägerier varje år till en kostnad av 2,5 till 5 miljarder. Även Länsförsäkringar ser bedrägerier på många olika områden och som i övriga samhället har även den organiserade brottsligheten gjort sitt inträde.

– Vi tycker att det är viktigt med rätt ersättning till våra kunder och vi vill stoppa den klick försäkringstagare som fuskar och den riktade brottslighet som drabbar oss. Vi har idag en väl fungerande utredningsverksamhet och vi jobbar ständigt med att förfina vårt arbetssätt i takt med att vi ser hur bedrägerierna ökar. Under 2014 stoppade Länsförsäkringar felaktiga utbetalningar för 150 miljoner kronor, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar att 50 procent ser mycket allvarligt på försäkringsbedrägeri som brott och 41 procent tycker att det är ganska allvarligt. Fler kvinnor än män tycker det är mycket allvarligt med försäkringsbedrägerier. Äldre tycker det är mer allvarligt med försäkringsbedrägeri än yngre. Bland dem som är 61 år eller äldre anser 7 av 10 att det är ett mycket allvarligt brott. Det kan jämföras med yngre där knappt var tredje tycker så.

92 procent tycker dessutom att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar med att utreda så att försäkringsbedrägeri upptäcks och förhindras. Här tycker kvinnor och män att det är lika viktigt. Även här är det fler äldre, över 61 år, än yngre som tycker att det är mer viktigt att försäkringsbolagen utreder bedrägeri.

– Nästan 6 av 10 anser att det är så viktigt att utreda försäkringsbedrägerier att det påverkar vilket försäkringsbolag de väljer. Vi märker att våra kunder, som är våra ägare, vill att vi arbetar med att upptäcka försäkringsbedrägerier, säger Ann Hassel Tano.

Många känner till att premierna påverkas av försäkringsbedrägerier. Men det finns ändå en kunskapslucka i undersökningen bland dem som inte känner till att felaktiga utbetalningar påverkar premierna. Var femte svarsperson i undersökningen vet inte att premien riskerar att påverkas om försäkringsbedrägerierna ökar.

– Vi har ett stort ansvar mot övriga kunder och intresse att hålla premierna nere, så därför är det mycket viktigt att vi fortsätter att arbeta mot bedrägerierna och i tid upptäcka de som begår försäkringsbrott, säger Ann Hassel Tano.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med ett representativt urval på
1 000 personer från 16 år och uppåt. Intervjuerna genomfördes genom webbenkäter av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Bakgrundfrågor i undersökningen är hushållsinkomst, kön, ålder och geografisk region.

För ytterligare information kontakta:
Ann Hassel Tano, utredningschef, Länsförsäkringar 073-968 36 82, Ann.HasselTano@lansforsakringar.se.

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50.

Se även nyhetsrum.lansforsakringar.se

Bokmärk och dela