Pär Holmgren till Länsförsäkringar

Bilder

Par-holmgren-Johan-litsmarkPär-holmgren

Nu satsar Länsförsäkringar offensivt på att förebygga naturskador kopplat till klimatförändringar. Två naturskadespecialister, varav den ena är Pär Holmgren tidigare meteorolog och klimatexpert, rekryteras som en del av denna satsning. 

– Vi kommer att utöka det förbyggande arbetet inom naturskadeområdet eftersom vi ser en risk för att extrema väderhändelser blir vanligare och värre framöver. Detta behöver vi anpassa oss till. Det handlar både om att stödja länsförsäkringsbolagen internt såväl som att agera kravställare mot myndigheter och organisationer, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Båda naturskadespecialisterna har en gedigen erfarenhet och ser starka kopplingar mellan ekologi, ekonomi och försäkring.

– Klimatförändringarna leder till stora utmaningar i vårt samhälle, vilket vi måste höja beredskapen för. Försäkringsbranschen är bra på att arbeta med riskhantering och att minska sårbarheten. Men för att ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi tydligare koppla ihop ekologi och ekonomi. Som en aktör inom finans- och försäkringsbranschen har vi därför ett extra stort ansvar, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar AB.

– Vi vill fortsätta att erbjuda försäkringsskydd för naturskador till våra kunder och det kräver ett ökat fokus på skadeförebyggande arbete, till exempel för att lindra effekterna av våldsamma skyfall, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist Länsförsäkringar AB.


För ytterligare information kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, 08-588 411 15,
073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Pär Holmgren, 0708-23 95 42

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela