Risk för översvämning – så skyddar du ditt hus

De senaste dagarnas regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och bostadshus ökar kraftigt. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

Länsförsäkringar har cirka en tredjedel av boendeförsäkringsmarknaden. Förra sommarens extrema regnoväder flerdubblade antalet skadeanmälningar. En vanlig sommar ligger antalet anmälda översvämningsskador på 2-3 000, men hamnade i fjol på drygt 9 000.

Långvarigt regnande eller skyfall kan innebära stor risk för översvämning. Vattnet tar sig in i huset genom öppningar och otätheter, men också genom baktryck i avloppsledningar.

– Den vanligaste översvämningsskadan är bakvattenskador, där spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten strömmar in i fastigheten via avloppsnätet, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala. Orsaken är höga vattenstånd, skyfall eller brister i avloppsledningarna. 

För den som drabbats av översvämning är självrisken i villaförsäkringen normalt 10 000 kronor. En vanlig villa- eller fritidshusförsäkring gäller om vattnet rinner in genom fönster, dörrar och ventiler. Den täcker alltså inte alltid skador som orsakats av att vatten läcker in i huset, så det är viktigt att försöka förebygga.

– Om det redan är ett kritiskt läge kan du göra några snabba åtgärder för att minska skadorna, tipsar Susanne Fagerberg. Bryt framför allt strömmen i källaren eftersom vattnet kan vara strömförande.

Antalet anmälningar till Länsförsäkringar har varit många de senaste åren.

– Det här beror bland annat på de senaste årens ökning av skyfall/kraftiga regn säger Susanne. Bara för tjugo års sedan hade vi inte så tätt mellan skyfallen. Det gör att sjöar och vattendrag stiger vilket leder till fler översvämningar. Samtidigt blir våra tak på husen äldre och är inte lika täta som förr. 

Åtgärder om vatten redan tränger in i huset

  • Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna – så kallat baktryck – stoppa vattnet genom att trycka in en filt eller handduk i brunnen. Lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå brunnen.
  • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Sätt tvärdrag och torka så torrt som möjligt. 
  • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.

Förebyggande åtgärder om risken finns för översvämning

  • Flytta fuktkänsliga saker från källaren högre upp i huset eller placera dem minst

10 centimeter över golvet. Lösa saker kan flyta iväg och täcka golvbrunnen.

  • Om vattnet kommer via markytan: avled vattnet genom ett enkelt mindre dike och

täta öppningar, till exempel ventiler eller liknande.

  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar utomhus från löv och skräp.
  • Laga trasiga takpannor, om taket är äldre än 40 år är det dags att se över hela taket.

Antal anmälda översvämningsskador år 2010-2014, Länsförsäkringar

År Antal anmälda skador Ersättningar Mkr
2010 4 188 118,9
2011 4 890 148,5
2012 2 549 93,5
2013 2 354 104,1
2014 9 361 401,2

För mer information kontakta:

Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala, 073-609 56 89

Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50

Bokmärk och dela