Nu gör vi det enklare att jämföra hållbara fonder

Dokument

wkr0006.pdf

Idag inför Länsförsäkringar standarden Hållbarhetsprofilen på sin fondplattform. Det innebär att kunderna enklare kan välja och jämföra fonder utifrån deras hållbarhetarbete. 

Hållbarhetsprofilen är en branschgemensam standard för att beskriva för kunderna hur fonderna arbetar med hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsprofilen är framtagen av Swesif, ett branschforum för hållbara investeringar där Länsförsäkringar och ett 40-tal andra medlemmar ingår.

– Många av våra kunder efterfrågar ökad information kring de hållbara fonderna och denna märkning är ett viktigt steg för att tillmötesgå denna efterfrågan, säger Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Under 2015 kommer fler fondtorg att introducera Hållbarhetsprofilen som informationsstandard för fondernas hållbarhetsarbete.

– Fördelen med att använda Swesifs hållbarhetsprofil är att finansbranschen tagit fram och enats om den och därmed gjort den till en branschstandard. Att använda en och samma mall underlättar för kunder som vill jämföra olika fonder, säger Christina Hillesöy, ansvarig för Ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar.

Du hittar mer information om Hållbarhetsprofilen på http://www.swesif.org/hallbarhetsprofilen/   

För ytterligare information:

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 40 000

Christina Hillesöy, ansvarig för Ansvarsfulla investeringar, 08-588 40 000

Pressjouren, 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela