Länsförsäkringar lanserar nya bekväma fonder

Idag lanserar Länsförsäkringar en ny fondfamilj med bekväma fonder. Fonderna passar den som vill göra ett långsiktigt fondval och slippa vara aktiv under spartiden. De är tillgängliga inom alla sorters sparande, som tjänstepension, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och direkt fondsparande.

De fem nya fonderna; Bekväm Fond Defensiv, Bekväm Fond Stabil, Bekväm Fond Balans, Bekväm Fond Tillväxt och Bekväm Fond Potential, bygger på de bekväma placeringsförslag som Länsförsäkringars aktie- och räntestrateger sedan tidigare tagit fram. Länsförsäkringar lanserar en ny bekväm fond för respektive placeringsförslag.

– Med någon av våra bekväma fonder behöver kunderna varken vara intresserade, experter eller aktiva. De väljer vilken risk de vill ha på sitt sparande, sedan sköter våra förvaltare resten, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning.

– Många tycker att det är svårt att välja fonder och därför går Länsförsäkringar in för att underlätta det valet. Till exempel genom att erbjuda skräddarsydda pensionsfonder och bekväma placeringsförslag. Med de nya bekväma fonderna kan den som gillar förslagen göra ett ännu enklare val, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Fakta om de bekväma fonderna:

  • Automatiska fondbyten vid behov.
  • Kvartalsvis omfördelning av innehaven (så kallad rebalansering) för att behålla fondens risknivå.
  • Förvaltare är Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Utöver basfonderna i de bekväma placeringsförslagen får kunden även sitt sparande fördelat i de region- länder- och branschfonder där förvaltaren har en långsiktig tro på bra utveckling.

För ytterligare information kontakta gärna:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, 073-96 42957

Presskontakt Länsförsäkringar, 08 – 588 41850

Läs mer på lansforsakringar.se/stockholm/privat/spara-placera/fonder/bekvama-fonder/

Bokmärk och dela