Deklarationen närmar sig – nyheter och tips

Bilder

Elisabeth Hedmark 2014

Dokument

wkr0006.pdf

Även om du inte fått pappersdeklarationen kan du redan nu deklarera elektroniskt eller via telefon. Länsförsäkringars privatekonom ger tips om avdrag och annat som är bra att tänka på när du deklarerar.

– I samband med att du deklarerar och har olika uppgifter framme, är det klokt att även se över pensionssparandet. I år har pensionsavdraget sänkts till 1 800 kronor och de flesta sparar mer än så och måste styra över pengarna till andra sparformer. Bra alternativ till pensionssparande är Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Kontrollera pensionssparande för att inte dubbelbeskattas

Högsta avdragsgilla inbetalning till pensionssparande är normalt 12 000 kronor i årets deklaration. Men om pensionsrätt saknas i anställningen kan avdraget vara högre.

Men tänk på att avdragsrätten har sänkts till 1 800 kronor i år, det avdraget får du göra i deklarationen nästa år. Sparar du i Individuellt pensionssparande (IPS) eller pensionsförsäkring behöver du styra om ditt sparande till andra sparformer som Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring. Annars riskerar du att betala skatt på både insatt belopp och skatt på pengar som sedan ska plockas ut. Ta hjälp av en rådgivare om du är osäker.

Saker att tänka på inför deklarationen

Om du sålt en bostad förra året

Har du sålt din bostad förra året ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller, oavsett när betalning sker. På vinsten betalar du 22 procent i skatt.

Har du köpt eller kommer att köpa en bostad har du möjlighet att skjuta upp kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov. För att få uppskov måste bland annat vinsten vara minst 50 000 kronor per person och uppskovet får vara högst 1 450 000 kronor per bostad.

En skatt på cirka 0,5 procent på uppskovsbeloppet ska betalas varje år. Får du en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt. Vissa undantag finns.

Fastighetsavgift

Hel fastighetsavgift är 0,75 procent av taxeringsvärdet maximalt 7 112 kronor. För småhus med nybyggnadsår 2004-2008 betalas halv fastighetsavgift. Hus med nybyggnadsår 2009 och framåt är helt befriade från fastighetsavgift.

Skattereduktion för husarbeten RUT- och ROT-avdrag

Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. Om fler personer i hushållet ansöker om skattereduktion för ROT-avdrag måste båda stå som ägare till bostaden och tillhöra samma hushåll. Tänk på att skattereduktionen för husarbeten dras sist när övriga avdrag som exempelvis ränteavdrag är fråndragna. Det är därför viktigt att skatten som du betalar in är minst lika stor som skattereduktionen för att den ska kunna utnyttjas fullt ut.

Kan du inte använda hela avdraget kan du överföra onyttjad del till din partner som också måste vara delägare. Beskriv önskad fördelning under ”Övriga upplysningar” på deklarationsblanketten. Eller har du ett uppskov av vinst från en tidigare bostad kan du ta fram och betala skatt på del av uppskovet, minst 20 000 kronor.

Om du arbetat på annan ort

Har du haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du göra avdrag för måltider och småutgifter med 110 kronor per dag, under den första månaden. Du kan även göra avdrag för de faktiska boendekostnader du har haft eller med 110 kronor per natt. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Detta avdrag kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort.

Har du flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.

Uthyrning av bostad

Om du har hyrt ut din privatbostad eller fritidshus under förra året, får du göra avdrag från hyresinkomsterna med dels 40 000 kronor och sedan 20 procent av totala hyresinkomsten. Det innebär att du kan ha en hyresinkomst på 50 000 kronor utan att behöva betala skatt.

Resor till och från arbetet

Du får avdrag för kostnader som överstiger 10 000 kronor. För att få avdrag för kollektivtrafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektiv. Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.

Övriga utgifter

Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för kostnader som överstiger 5 000 kronor, för exempelvis skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som krävs i tjänsten.

Se över jämkningen

Har du bolån och skattejämkning för ränteinkomster, är det värt att kontrollera så att jämkningen inte ligger för högt. Det kan innebära att du betalar för lite inkomstskatt i år och riskerar att få kvarskatt om dina ränteinkomster har sänkts i år.

Fler råd och tips

  • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer i deklarationen.
  • Har båda makarna betalningsansvar för lån går det att fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100 000 kronor, på belopp däröver får du endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.
  • Är du osäker om avdragen är korrekta är det bra att beskriva dessa under övriga upplysningar.
  • Har du sålt aktier eller andra värdepapper kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av värdepapper, SKV332.
  • Har du sålt ett småhus får du hjälp av broschyren SKV379.
  • Har du sålt en bostadsrätt kan du läsa broschyren SKV321.
  • Deklarationen ska vara inlämnad senast 4 maj. Deklarerar du via telefon, sms eller internet kan du få skatteåterbäringen innan midsommar.
  • Anmäl konto till Skatteverket om du inte redan har gjort det.
  • Ring Skatteverket på 0771-567 567 om du har deklarationsfrågor.

Den 15 april ska deklarationen vara utskickad till samtliga som ska deklarera.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom, Länsförsäkringar, telefon 0739-64 19 69 Presskontakt Länsförsäkringar, telefon 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Bokmärk och dela