Vilka risker är vi beredda att ta i klimatförändringarnas spår?

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för hela samhället. Vilka risker är vi som enskilda individer respektive myndigheter beredda att ta? Och hur ska försäkringsbranschen fortsätta kunna erbjuda bra försäkringsskydd? För att få svar på bland annat detta finansierar nu Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond två stora forskningsprogram vid Karlstads universitet och Mittuniversitetet.

– Vi har sett vad extremväder kan medföra. Sannolikheten är mycket stor att vi kommer att drabbas av värre och mer frekventa översvämningar, stormar och skogsbränder redan under de närmaste decennierna till följd av klimatförändringen, säger Torbjörn Olsson, klimatexpert på Länsförsäkringar. Resultaten av den forskning vi finansierar ska hjälpa oss att göra de nödvändiga anpassningar som krävs för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder bra försäkringar till rimliga priser.

Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet har nu fått åtta miljoner kronor för ett forskningsprogram där data studeras om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och kommuners roll i samverkan med andra aktörer. Dessutom ska forskarna titta på vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker.

Mittuniversitetet har fått fyra miljoner kronor för att studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till klimatrisker. Målet är att få ökad kunskap om riskuppfattning, beteende och betalningsvilja vad gäller försäkringar.

– Med forskningen kommer vi till exempel kunna se hur vi kan förebygga riskbeteenden hos våra kunder och hitta bättre sätt att ta hand om kunderna vid naturkatastrofer, fortsätter Torbjörn Olsson. Förhoppningen är att forskningen ska leda till att vi får tryggare och hållbarare boendeformer i framtiden.

– Klimatförändringarna kommer att öka riskerna. Samtidigt gör vi samhället allt känsligare genom att bygga på fel ställen och för nära vattnet. Idag bygger vi så att byggnader, infrastruktur, företagens produktion och kommunikationer blir mer skadekänsliga, säger Torbjörn Olsson. Det är viktigt att agera både mot de naturskador som sker redan idag och mot de klimatförändringar som sker på lång sikt. Med hjälp av forskningen och samverkan med andra samhällsaktörer kan vi hjälpa till att göra samhället mindre sårbart.

Läs mer om Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond och om forskningsprogrammen här:

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/forskning/tryggt-boende/

För ytterligare information kontakta gärna:
Torbjörn Olsson, klimatexpert på Länsförsäkringar, 073-964 1715
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela