”Riksbankens nya sänkning ger ingen större förändring för hushållen”

Riksbanken meddelade på onsdagen att den sänker reporäntan ytterligare, från -0,10 procent till -0,25 procent.

Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark bedömer att sänkningen inte har någon större betydelse för hushållen.

– För hushållens del innebär sänkningen sannolikt ingen större förändring. Räntan på olika inlåningskonton ligger nära noll idag och utrymme för sänkning är små. Hushållen kan inte heller förvänta sig större sänkning av bolåneräntan, möjligen någon mindre justering, säger Elisabeth Hedmark.   

Länsförsäkringars chefekonom Anna Öster kommenterar:

– Riksbanken väljer också att utöka statsobligationsköpen med 30 miljarder kronor. Med dessa köp väljer de nu också att köpa papper med längre löptider än tidigare. Trots att de själva ser tecken på att inflationen bottnat anser de att inflationsförväntningarna behöver försvaras ytterligare. Riksbanken lyfter mycket tydligt fram att den senaste tidens förstärkning av kronan är oönskad och att det är den utvecklingen som får dem att agera just nu. Vår bedömning har varit att Riksbanken sannolikt skulle göra just detta, sänka räntan och utöka köpen, men det var inte vår bedömning att det skulle ske så snart.

Bokmärk och dela