Slopat ränteavdrag påverkar hushållen

Ett slopat ränteavdrag skulle innebära 36 000 kronor i ökade boendekostnader per år för den som har ett lån på 3 miljoner kronor och räntan är 4 procent. Länsförsäkringar har frågat 5 000 svenskar om hur avdraget skulle påverka dem och undersökningen visar att det finns stora regionala skillnader. 

Exempelvis uppger 50 procent av gotlänningarna att de inte alls skulle påverkas av ett slopande av ränteavdraget. I Örebro uppger 14 procent att de skulle behöva flytta medan det är fem procent i Södermanland som uppger att de skulle behöva sälja sin bostad.  

– Ett slopat ränteavdrag skulle bli kännbart framförallt för hushåll med stora bolån. När räntan i framtiden kommer att stiga gäller det att det finns marginaler i ekonomin. Idag får bolåntagare tillbaka cirka 7 000 kronor i ränteavdraget per år på ett miljonlån. Om räntan höjs till 4 procent ger ränteavdraget 12 000 kronor tillbaka, säger Elisabeth Hedmark.

På regional nivå uppger fyra av tio bolånetagare att de skulle behöva spara in på något annat för att ha råd att bo kvar vid ett slopande av ränteavdraget och en av tio kanske skulle behöva sälja sin bostad. Men många vet faktiskt inte hur det kommer att påverka dem.

– Lite förvånande att det är så pass många bolåntagare som svarar att de inte vet hur ett slopat ränteavdrag skulle påverka privatekonomin. I Åldersgruppen 25-39 år har många relativt stora lån och hela 30 procent av dem uppger att de inte känner till vilken påverkan ränteavdraget har. Ränteavdraget med dagens regler innebär att 30 procent av räntekostnaden får man tillbaka på räntekostnader upp till 100 000 kronor per år. Kostnader över 100 000 ger 21 procent tillbaka, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Räkneexempel – sänkning av avdragsrätten för räntekostnader

Räntenivå 2,5 %Räntekostnader

Låneskuld 1 miljon 3 miljon 5 miljon
Ränteavdrag 30 % 17 500 kr 52 500 kr 87 500 kr
Ränteavdrag 20 % 20 000 kr 60 000 kr 100 000 kr
Ränteavdrag 10 % 22 500 kr 67 500 kr 112 500 kr
Inget ränteavdrag 25 000 kr 75 000 kr 125 000  kr

Räntenivå 4 % – Räntekostnader

Låneskuld 1 miljon 3 miljon 5 miljon
Ränteavdrag 30 % 28 000 kr 84 000 kr 149 000 kr *                  
Ränteavdrag 20 % 32 000 kr 96 000 kr 160 000 kr
Ränteavdrag 10 % 36 000 kr 108 000 kr 180 000 kr
Inget ränteavdrag 40 000 kr 120 000 kr 200 000 kr

Räntenivå 6 % – Räntekostnader                                                                

Låneskuld 1 miljon 3 miljon 5 miljon
Ränteavdrag 30 % 42 000 kr 133 200 kr * 228 000 kr *
Ränteavdrag 20 % 48 000 kr 144 000 kr 240 000 kr
Ränteavdrag 10 % 54 000 kr 162 000 kr 270 000 kr
Inget ränteavdrag 60 000 kr 180 000 kr 300 000 kr

*Räntekostnad över 100 000 kronor ger 21 procent ränteavdrag mot annars 30 procent.   

Om undersökningen:

Frågan som ställdes till bolånetagare om avdrag för bolåneräntor var: Det förs idag diskussioner om att slopa ränteavdraget för bostadslån. Hur tror du att det skulle påverka dig? Cirka 5 000 svenskar med bolån i åldrarna 16 till 65 år intervjuades på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på län. Intervjuerna genomfördes genom webintervjuer av PFM Research.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon: 073-964 1969

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela