Arkiv för 2015

Sista chansen att nominera till Ung Växtkraft

Nu är det hög tid att nominera en kandidat till tävlingen Ung Växtkraft 2016. Vem som helst kan nominera en företagare på landsbygden och det ska göras senast den 17 januari.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med fredagen den 18 december 2015.

Låt värmen stå på i huset när du reser bort

De pengar du kan spara genom att dra ned på värmen när du reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus är också mer utsatta för frysskador än andra.

Länsförsäkringar börjar mäta fondernas koldioxidavtryck

Länsförsäkringar har skrivit under Montreal Carbon Pledge. – Klimatet är en viktig fråga för oss, våra kunder och det samhälle vi verkar i. Därför kommer vi från och med nu mäta och redovisa det koldioxidavtryck våra fonder orsakar, säger Eva Gottfridsdotter…

Ny syn på reflexvästar – nu ska ränderna placeras vertikalt

Forskning visar att om reflexränderna är vertikala så är det mycket enklare för bilister att uppfatta när en cyklist planerar att svänga. Därför lanserar Länsförsäkringar en ny typ av reflexvästar med vertikala reflexränder istället för horisontella.

Honesty blir ny reklambyrå för Länsförsäkringar

Honesty har fått uppdraget att vara med i det fortsatta arbetet att bygga ett av Sveriges starkaste varumärken. Fokus blir att tydliggöra varumärket, förklara nyttan med lokalt kundägda bolag och skapa kommunikation som målgruppen vill ta del av. 

Sveriges mest nöjda kunder finns hos Länsförsäkringar

Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder i alla kategorier inom sakförsäkring och privatpension. Dessutom kom Länsförsäkringar tvåa inom tjänstepensionsområdet. Det visar årets kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 

Nytt traineeprogram hjälper nya mäklare in i branschen

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har på tio år etablerat 159 bobutiker runtom i Sverige och är landets tredje största fastighetsmäklare. Nu lanserar man branschens mest omfattande traineeprogram för att ge blivande mäklare möjligheten att ta ett första steg in i branschen redan…

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari–september 2015

(Siffrorna inom parentes avser januari – september 2014) Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 2 727 (3 502) Mkr. Det tekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 897 (1 511) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 92 (94). Kapitalavkastningen i…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – september 2015

(Siffrorna inom parentes avser januari – september 2014) Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 394 (1 277) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (8) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 431 (604) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick…