Arkiv för 2014

Hemförsäkring skydd vid id-stöld

Att få identiteten kapad innebär att en bedragare använder stulna personuppgifter för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang, beställa varor eller till och med komma över lagfart till en fastighet. Från och med den…

Tre av fyra män är emot kvotering

Övervägande delen av de svenska männen är emot kvotering till bolagsstyrelserna. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar just genomfört bland 2 000 svenskar. Kvinnorna är av en annan åsikt och undersökningen visar att nästan var tredje kvinna är för kvotering.

Pappershantering och bolån svårast för den som ska köpa bostad

Pappershanteringen och bolån är det som flest anser är svårast när vi köper bostad. Däremot säger bara en av tio att det svåraste är att hålla budgeten. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Låg- och medelinkomsttagare sämst på byten i PPM

Årets insättning av premiepensioner sker den 15 december och om man vill genomföra ett fondbyte innan de nya pensionsrätterna placeras måste det ske senast den 11 december. I snitt brukar det handla om drygt 6 000 kronor per sparare. Men…

Klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschen

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för hela samhället och inte minst för försäkringsbranschen. För att fortsatt kunna erbjuda bra försäkringsskydd behöver vi mer kunskaper om vilka anpassningar som behöver göras som en följd av klimatförändringarna. Därför finansierar nu Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond…

Kommentar till Finansinspektionens förslag om amorteringskrav

Idag möttes det finansiella stabilitetsrådet som består av representanter från Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden. Det är inget beslutsfattande organ utan ska se som en form för samverkan mellan myndigheterna. Chefekonom Anna Öster och privatekonom Elisabeth Hedmark kommenterar förslaget.

Smart app i skogen och vid jakten

Nu är älgjakten i full gång runt om i landet. Tyvärr sker en del olyckor och ibland kan man snabbt behöva larma jaktkamrater eller andra. Länsförsäkringars app ”Knappen” kan vara en hjälpare i nöden. Du laddar ner den gratis till…

Så påverkas din privatekonomi av budgeten

Vårprivatekonom Elisabeth Hedmark kommenterar Regeringens budget och hur din privatekonomi påverkas nästa år. Regeringen lämnade sin budgetproposition till Riksdagen den 23 oktober. Den innehåller reformer för drygt 25 miljarder. Riksdagen ska nu ta ställning till förslagen och eventuellt klubba igenom dessa…

Riksbanken sänker räntan till noll procent

Riksbanken gav idag besked att reporäntan sänks till noll. Det var väntat att de skulle sänka räntan men vi hade räknat med att de skulle stanna på 0,05 procent. Förutom att det sänker räntan så sänker de även den så…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med torsdag den 30 oktober 2014.