Tryggare för mor och barn med ny gravidförsäkring

– Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fram en försäkring som ger ett bättre skydd för både barnet och den gravida, säger Mats Kollinius, produktspecialist på Länsförsäkringar. Försäkringen täcker fler diagnoser och ger i många fall en högre ersättning.

Egentligen är det två försäkringar. En gratis basförsäkring, som ger ett olycksfallsskydd och sedan en Gravidförsäkring Plus som ger ett mer omfattande skydd för den gravida och barn.

Förändringarna i försäkringen är många. Bland annat:

  • Ersättning för kristerapi (Bas)
  • Barnet – upp till 1 miljon kronor i medicinsk invaliditetsersättning – även vid sjukdom (Plus).
  • Många diagnoser som tidigare varit helt undantagna kan ersättas med fast belopp 50 000 kr, till exempel Downs syndrom. (Plus).
  • Dödsfallsersättning, totalt 30 000 kr per försäkrad (Plus).
  • Höjt belopp vid sjukhusvistelse (Plus).
  • Flera graviditetskomplikationer ersätts och ingen begränsning i antal som ersätts (Plus).
  • Priset, som höjs från 740 kronor till 1200 kronor. (Plus)

Försäkringen gäller redan från den första dagen i graviditetsvecka 22.

– Men jag rekommenderar att man köper försäkringen så tidigt som möjligt i graviditeten, säger Mats. Försäkringen börjar gälla dag 1 i graviditetsvecka 22, men flera av de tillstånd och sjukdomar som ingår i försäkringen kan upptäckas med ultraljud före graviditetsvecka 18-19. För att försäkringen ska täcka dessa måste försäkringen ha betalats senast dagen innan sjukdomen/tillståndet upptäcks i en undersökning. Ansök om vår barnförsäkring så snart barnet är fött, då den ger ett mer omfattande skydd än vår gravidförsäkring.

Läs mer om försäkringen och villkor här.

För ytterligare information kontakta:
Mats Kollinius, produktspecialist, Länsförsäkringar, 073-9642745

Bokmärk och dela