Planera privatekonomin inför årsskiftet

De flesta hushåll har fått bättre ekonomi efter de senaste årens skattesänkningar och låga boräntor. Hushållen är positiva om sin egen ekonomi idag men förväntningarna på ett års sikt är mer pessimistiska än normalt, enligt konjunkturbarometern som kom i november. Det återspeglar troligen en osäkerhet om hushållens ekonomi som råder nu när regeringens budget fälldes. Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark listar några saker som är bra att känna till inför det nya året och efter årsskiftet.     

Avdragsrätten för pensionssparande sänks nästa år

Om du har ett avdragsgillt pensionssparande idag, är det sista året som du kan göra avdrag med upp till 12 000 kronor. Nästa år kommer avdragsrätten att minska till 1 800 kronor och troligen slopas den helt från 2016. Om du har aktiv näringsverksamhet eller helt saknar pensionsavsättning i din anställning kan du fortsättningsvis få avdragsrätt.

– Även om avdragsrätten för pensionssparande kommer att försvinna är det viktigt att fortsätta spara till sin pension. De flesta kommer att få betydande inkomstsänkningar vid pensioneringen och ett sparande kommer att göra skillnad. Det är därför hög tid att se över hur du sparar. De som sparar i IPS eller privat pensionsförsäkring behöver styra om det till exempelvis investeringssparkonto, ISK, eller en kapitalförsäkring och se till att eventuella befintliga månadsdragningar till det tidigare månadssparandet stoppas, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Kvitta vinst mot förlust

Om du har sålt aktier eller aktiefonder under året är det bra att du ser över dina affärer. Har du gjort vinst på tidigare affärer kan du eventuellt sälja något med förlust för att kunna kvitta vinsten eller tvärtom. En förutsättning för kvittning är att såväl vinsten som förlusten görs under samma år. En vinst ska beskattas med 30 procent. Om du har en kapitalförlust som inte kan kvittas mot en vinst är förlusten avdragsgill till 70 procent och du får tillbaka 30 procent av det. Du kan inte kvitta om du sparar i exempelvis kapitalförsäkring, IPS eller ISK.

Kontrollera jämkning

Om du tidigare begärt jämkning för exempelvis räntekostnader och betalar lägre inkomstskatt varje månad, är det bra att se över den. Det kan vara så att förutsättningarna har förändrats och att jämkningen behöver justeras. Annars finns risk för kvarskatt. 

Förändringar under 2015

Statslåneräntan som påverkar beskattningen på kapitalförsäkring och ISK har sänkts till 0,9 procent. Det innebär att skatten på sparat belopp sänks till 0,27 procent.

Den kommunala fastighetsavgiften förändras i takt med inkomstbasbeloppet och taket höjs från7 112 kronor i år till 7 262 kronor för 2015.

Höjning av basbeloppen för 2015(De olika basbeloppen används inom pensions-, skatte- och socialförsäkringssystemen):

  • Prisbasbelopp 44 500 kronor
  • Förhöjt prisbasbelopp 45 400
  • Inkomstbasbelopp 58 100

För ytterligare information kontakta gärna:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon: 073-964 1969
e-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50
e-post: press@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela