Pappershantering och bolån svårast för den som ska köpa bostad

Pappershanteringen och bolån är det som flest anser är svårast när vi köper bostad. Däremot säger bara en av tio att det svåraste är att hålla budgeten. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Pappershanteringen (18 procent) och bolån (17 procent) är det som flest uppger är svårast när vi köper bostad. Bara en av tio anser att det svåraste är att hålla budgeten och 12 procent säger att budgivning är det som är knepigast.

Fråga: Vad av följande tycker du verkar svårast vid köp eller försäljning av bostad?

– Att köpa bostad är för många den största ekonomiska affären i livet och det är viktigt att det blir rätt. En bostadsaffär innehåller flera ekonomiska och juridiska frågor där pappershanteringen är en del. Möjligheten att få bolån är central för de allra flesta vid bostadsköp så det är ganska naturligt att många uppger dessa två saker som det svåraste. Privatekonomin ska gå ihop även efter köpet, säger Mats Ericsson, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Det är fler kvinnor än män som tycker att bolån och finansiering är svårast, 19 procent av kvinnorna uppger det medan 16 procent av männen. När det gäller pappershanteringen så är förhållandet tvärtom där 19 procent av männen tycker det är svårast mot 17 procent av kvinnorna. Åldern har också betydelse för hur man ser på det här. Det är färre äldre än yngre som känner att finansieringen är det svåraste.

– I det onormalt låga ränteläget vi har idag kostar 100 000 kronor i lån drygt 100 kronor mer i månaden. Det är då lätt att tycka att några hundratusen mer i lån inte har så stor betydelse och att budgivningen går högre än man tänkt från början. Det är därför viktigt att räkna med att räntan kommer att höjas och räntekostnaderna kommer att bli betydligt högre så småningom. Om räntan når 6 procent blir räntekostnaden över tre gånger så stor. Det är därför klokt att noga räkna på hur mycket bostadsköpet får kosta så att man klarar även betydligt högre räntor, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Det finns regionala skillnader i undersökningen. I Västernorrland upplever hela 26 procent att pappershanteringen är ett svårast medan bara 13 procent av stockholmarna anser det. Tvärtom är det med finansiering/bolån där 23 procent av stockholmarna anser att det är det svåraste medan bara 12 procent av västernorrlänningarna tycker det.

Läs mer i bifogad undersökning.

Om undersökningen.

Totalt har drygt 10 000 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, civilstånd, bostadsform och län. Dessutom finns resultatet för 14 kommuner i Stockholms län. Intervjuerna genomfördes av PFM Research genom webbintervjuer under perioden 2-19 juni 2014.

För ytterligare information kontakta oss gärna.

Mats Ericsson, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Telefon: 073-964 0963 E-post: mats.ericsson@lansforsakringar.se

Håkan Jonsson, regionchef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Telefon: 070-870 4906 E-post: hakan.jonsson@lansforsakringar.se

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar
Telefon: 073-964 1969 E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-5884 1850 E-post: press@lansforsakringar.se


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Bokmärk och dela