Låg- och medelinkomsttagare sämst på byten i PPM

Bilder

Har bytt fond kvinna och manHar bytt fond

Dokument

PPMPPM

Årets insättning av premiepensioner sker den 15 december och om man vill genomföra ett fondbyte innan de nya pensionsrätterna placeras måste det ske senast den 11 december. I snitt brukar det handla om drygt 6 000 kronor per sparare. Men få svenskar genomför byten. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört bland 10 300 svenskar.

Endast var fjärde person har genomfört ett byte i premiepensionssystemet och aktiviteten minskar med inkomsten. Sämst på byten är låg-och medelinkomsttagare. Undersökningen visar även att kvinnor är mindre aktiva än män.

Om du svarar nej på frågan ”har du bytt fonder i PPM de senaste tolv månaderna”, har du med större sannolikhet en personlig inkomst på under 32 000 kronor i månaden. 

– De som är aktiva har ofta större kunskaper och är mer intresserade än genomsnittet. Men hög aktivitet är i sig ingen garanti för högre avkastning och därmed bättre pension. Jag tycker dock att det är väldigt viktigt att alla gör ett fondval och att man bör se över sitt premiepensionssparande någon gång per år, risken är annars att pensionen blir väldigt låg, säger Mats Wester som är pensionsexpert på Länsförsäkringar.

http://www.pensionsmyndigheten.se/NyaPensionsratter2014.html

För ytterligare information kontakta:
Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar. Tel. 08 – 588 410 21
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela