Riksbanken sänker räntan till noll procent

Bilder

anna-oster-lansforsakringarElisabeth Hedmark 2014

Dokument

wkr0006.pdf

Riksbanken gav den 28 oktober besked att reporäntan sänks till noll. Det var väntat att de skulle sänka räntan men vi hade räknat med att de skulle stanna på 0,05 procent. Förutom att de sänker räntan så sänker de även den så kallade räntebanan, deras egen prognos över hur reporäntan kommer att utvecklas framöver. Vår chefekonom Anna Öster och vår privatekonom Elisabeth Hedmark kommenterar Riksbankens räntebesked.-

-Tidigare räknade Riksbanken med att reporäntan skulle börja höjas mot slutet av 2015 men nu ser de den första höjningen först vid mitten av 2016. Deras bedömning av den ekonomiska utvecklingen i Sverige i form av BNP-tillväxt och arbetslöshet har inte förändrats påtagligt sedan deras senaste bedömning i augusti. Däremot drar de ner sin prognos för inflationen betydligt. Även om det kan tänkas att den ganska goda ekonomiska utvecklingen vi har i Sverige kommer att skapa ett inflationstryck tidigare än vad Riksbanken nu räknar med kvarstår det faktum att reporäntan kommer att vara på denna rekordlåga nivå under en längre tid, säger vår chefekonom Anna Öster.

Hushållen kan glädjas åt fortsatt låga räntekostnader
 -För hushållen innebär den sänkta reporäntan ner till noll, att de kortaste bindningstiderna på bolånen kan pressas ner ytterligare något från dagens redan mycket låga nivåer. Bolåntagare kan sedan glädjas åt låga räntekostnader lång tid framöver. Riksbanken prognos över ränteutvecklingen, den så kallade räntebanan har justerats ned och de räknar med att den första räntehöjningen kommer först i mitten av 2016 och då i långsam takt. Men i detta historiskt låga ränteläge är det viktigt att hushållen har bra marginaler och räknar med att det nu är slut på sänkningar och att det väntar räntehöjningar framöver, även om det dröjer. Sparandet på olika sparkonton är baksidan av att reporäntan är noll. Hushållen kan inte räkna med större avkastning på sparpengarna utan använda konton som en trygghet och balans i sin totala sparportfölj, säger vår privatekonom Elisabeth Hedmark.

Se alla nyheter

Bokmärk och dela