Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-september 2013).

  • Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 502 (2 952) Mkr.
  • Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 511 (992) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (97).
  • Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till 2 855 (3 014) Mkr. Konsolideringskapitalet stärktes med 5 255 Mkr till 44 497 Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 679 (472) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 882 (1 652) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 261 (176) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 6 563 (7 344) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 875 (732) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 1 277 (4 719) Mkr. Solvensgraden uppgick till 117 (118) procent.

Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäkringsaffären inom den gemensamt ägda Länsförsäkringar AB-koncernen.

– Länsförsäkringsgruppen visar ett starkt resultat. Rörelseresultatet inom sakförsäkring på 3,5 miljarder kronor är en förbättring med drygt en halv miljard jämfört med motsvarande period förra året. Även bankens marknadsandelar växer stadigt, trots tuff konkurrens. Det förvaltade kapitalet inom fondliv växte också tillfredsställande. Utöver goda resultat och en stark tillväxt gläds vi åt att Svenskt Kvalitetsindex i oktober visade att vi återigen är den bank i Sverige som privatkunderna uppskattar mest, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se
Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela