Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2014

–     Länsförsäkringar fortsätter att ha framgångar på bankmarknaden, en bra tillväxt i bolåneaffären och en fortsatt god kreditkvalitet i låneportföljen. Finansieringen av bolåneverksamheten fortsätter att ske framgångsrikt och räntenettot utvecklades väl, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Räntenettot ökade 13 procent till 720 (636) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick till 10,7 (–3,7) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,01 (0,00) procent.
  • Rörelseresultatet ökade 14 procent till 283 (248) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,2 (5,3) procent.
  • Utlåningen ökade 10 procent till 120 (110) Mdr kr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 22,1 procent den 30 september 2014.
  • Antalet kunder ökade 5 procent till 196 000.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2013.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Frida Adrian, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 403 52, 073-867 43 84

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela