Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – september 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-september 2013).

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 277 (601) Mkr. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 15 640 (12 533) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (5) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 604 (224) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 3 373 (3 048) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 679 (472) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 882 (1 652) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 261 (176) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 6 563 (7 344) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 875 (732) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 783 (1 765) Mkr.

– Länsförsäkringar AB visar ett mycket starkt resultat, och vi gläds åt att rörelseresultatet på 1,3 miljarder är en fördubbling jämfört med motsvarande period förra året. Vi ser en god volymutveckling i samtliga affärsområden. Bankens marknadsandelar växer stadigt, trots tuff konkurrens. Det förvaltade kapitalet inom Länsförsäkringar Fondliv växte också tillfredsställande och inom sakaffären var det affärsområde Hälsa samt Agria som utvecklades mest positivt. Utöver goda resultat och en stark tillväxt gläds vi åt att Svenskt Kvalitetsindex i oktober visade att vi återigen är den bank i Sverige som privatkunderna uppskattar mest, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela