”Friska medarbetare förblir friska”

Bilder

Hälsobarometern2 2Hälsobarometern2 1

Dokument

Hälsobarometern2

Länsförsäkringars Hälsobarometer nr 2, 2014 visar att arbetsgivare fortsätter att inte oroa sig för att medarbetarna ska blir sjuka och sjukskrivas.  Den här gången frågade vi arbetsgivarna varför de inte oroar sig. Svaret vi fick från de flesta arbetsgivarna var att man anser sig känna sina medarbetare mycket väl, vet att de trivs och att de alltid varit friska. 

Undersökningen visar också att endast 5 procent av företagen arbetar med förebyggande verksamhet för att minska sjukfrånvaron.

Trots att sjuktalen ökar är småföretagarnas oro för att deras medarbetare ska bli sjukskrivna låg och att en av anledningarna är att man tror sig känna sig personal. Det oroar mig. En tidigare undersökning som Länsförsäkringar genomförde 2013 visar att arbetsgivare och anställda har olika syn på hur det står till med arbetsglädjen på jobbet. Så många som 40 procent av de anställda svarar att arbetsglädjen minskat medan endast 5 procent av arbetsgivarna anser det, säger, Leli Kjellin, ansvarig för hälsofrågor på Länsförsäkringar;

– Eftersom trivsel på jobbet är någonting man inte gärna pratar om kan det vara oroande att småföretagarna i så hög utsträckning anser att de känner sina medarbetare så väl att de skulle veta om de mår dåligt eller tror att de kommer att förbli friska bara för att de varit det tidigare. Det är ganska vanligt att arbetsgivaren är den sista som får veta hur det står till.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av PFM Research i augusti 2014 med hjälp av telefonintervjuer bland 1 000 slumpmässigt urval av chefer.

För ytterligare information kontakta:
Leli Kjellin, ansvarig för hälsofrågor på Länsförsäkringar. Tel. 073 96 414 72
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Bokmärk och dela