Stor brandrisk med gamla kaminer och skorstenar

Nu är hösten här på allvar och vi börjar elda i kaminen eller öppna spisen. Men tyvärr förlorar många familjer sina hem eller fritidshus varje år på grund av gamla omoderna kaminer som ger för varma skorstensstockar. Men det går att undvika de här bränderna. 

Intresset för att värma upp sin bostad genom eldning i vedkaminer och öppna spisar ökar för varje år och med det också antalet eldsvådor. Den största orsaken till bränder är gamla kaminer i hus som är byggda före 1980. Gamla slitna skorstensstockarna klarar inte den höga rökgastemperaturen på uppåt 700 grader. Skorstenarna blir för varma på utsidan och närliggande träkonstruktioner fattar eld, och oftast startar det på vinden.

– En gammal otät skorsten är livsfarlig av två anledningar. Dels skadar rökgaserna människor, dels är risken stor att huset tar eld på grund hettan, säger Peter Bratt, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Minst vart 8:e år bör en fackman konditionsbesiktiga skorstenen för att se om den är tillräckligt tät. Serviceintervallen för murad skorsten är beroende på hur mycket eldstaden/skorstenen används men efter 50 år bör den renoveras med tanke på ålder och slitage efter eldning, väder och vind.

– Har du en skorsten av stål som används för primäreldning dagligen bör du istället byta ut den helt efter 25 år, säger Peter Bratt.

En annan anledning till bränder är att många kaminer är felaktigt installerade.

– Det är oerhört viktigt att det är en fackman som installerar kaminen – och enligt tillverkarens anvisningar. Det är bara han eller hon som kan avgöra hur omgivningen kring skorstenen och kaminen ser ut och hur det påverkar installationen.

Goda råd vid eldning i eldstäder som kamin, öppen spis och kakelugn

  • Sota minst en gång per år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.
  • Provtryck skorstenen vart tionde år. Då får du besked om den är otät eller inte.
  • Elda alltid med ren och torr ved.
  • Elda inte plast, impregnerat virke, spånskivor eller dyl. Hälsofarliga rökgaser bildas då.
  • Elda maximalt 2 – 4 kg ved per timme, uppskattningsvis 3-5 vedträn, och inte längre än 3-4 timmar vid varje eldning.
  • Ta hand om askan efter eldning. Lägg den i en plåthink med lock och förvara den på ett obrännbart golv till exempel på stenplattor utomhus.
  • Det ska helst finnas en brandvarnare i varje sovrum, och åtminstone minst en per 60 kvadratmeter och en per våningsplan. Glöm inte att regelbundet testa brandvarnaren. 
  • En 6 kg pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan ett totalskadat hus och en mindre begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Bratt, skadespecialist Länsförsäkringar, 070-162 78 88
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela